Zmluva
Dátum zverejnenia02.02.2024
Dátum uzavretia31.01.2024
Číslo zmluvy/dodatku9942274434
Názov a predmet zmluvZmluva o poskytovaní verejných služieb
TypZmluva
DodávateľSlovak Telekom, a.s.
IČO35763469
AdresaBajkalská 28, 817 62 Bratislava
Zmluva

Webové sídlo obce Kolbasov www.kolbasov.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejneniaDátum uzavretiaČíslo zmluvy/dodatkuDodávateľPrílohaInfo
13.05.202430.04.2024ZD242404300101PARTNERS GDPR s.r.o.ffc7a_ZMLUVA PZS zverejnenie – Obec Kolbasov.pdf
02.04.202426.03.20245190065483Komunálna poisťovňa, a. s.b8813_Zmluva č. 5190065483.pdf
02.04.202426.03.20245190065482Komunálna poisťovňa, a. s.3aacc_Zmluva č. 5190065482.pdf
25.03.202422.03.20241424403Dobrovoľná požiarna ochrana SRf3f72_zmluva č. 1424403.pdf
02.02.202431.01.20249942274434Slovak Telekom, a.s.11312_Zmluva oposkytovaní verejných služieb.pdf
29.12.202329.12.20232023/NZ1Obec Kolbasov1d70c_Nájomná zmluva.pdf
11.12.202321.11.20233849343527Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group7aa8b_Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.pdf
15.11.202315.11.20231/2024FÚRA s.r.o.3b1fd_Dodatok 1.2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.pdf
27.09.202310.07.2023KRHZ-PO-VO-281-069/2023Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky935d1_Darovacia zmluva.pdf
25.09.202301.06.202323/303Ing. Janka Herpákováad45c_ZMLUVA O AUDITE 2022.pdf
23.08.202314.08.20231418/2023/OPRPrešovský samosprávny kraj29ef3_Zmluva č. 1418.2023.OPR.pdf
08.08.202317.07.2023KRHZ-PO-VO-369-064/2023Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky3770e_Zmluva o výpožičke č.p. KRHZ-PO-VO-369-0642023.pdf
07.07.202307.07.20232023/KZ2Obec Kolbasov8c798_Kúpna zmluva č. 2023.KZ2.pdf
04.07.202330.06.20234081295869548855ANTIK Telecom s.r.o.47e0a_ZMATKSAT412979.PDF
04.07.202330.06.20234020396897568534ANTIK Telecom s.r.o.71f38_ZMATKSAT412977.PDF
28.06.202328.06.20232023018Dobraobec s.r.o.55b4c_01_SPL_PROJEKT_OVM_IČO-KK_SUFFIX_v1.0-2 (3).pdf
02.06.202302.06.20232023/KZ1Obec Kolbasov7dba1_Kúpna zmluva č. 2023 KZ1.pdf
03.05.202303.05.20231423 418Dobrovoľná požiarna ochrana SR0ba29_Zmluva č. 1423 418.pdf
26.04.202325.04.20235190061779Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group89384_Poistná zmluva č. 5190061779.pdf
26.04.202325.04.20235190060114Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group047cb_Úrazové poistenie zmluva č. 5190060114.pdf