Voľby do Európskeho parlamentu 2024
DátumNázovSúbor
23.02.3024Informácia - E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 202406726_E-mailová adresa na doručenie žiadosti o hlasovací preukaz - Európsky parlament 2024.pdf
23.02.2024Informácia - E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 202416858_E-mailová adresa na delegovanie do komisie - Eurósky parlament 2024.pdf
23.02.2024Informácia - utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024be3d6_Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti - Európsky parlament 2024.pdf
23.02.2024Informácia - Vymenovanie zapisovateľky OVK pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024439f8_Zapisovateľ OVK - Európsky parlament 2024.pdf
19.02.2023Informácie pre voličae485d_Informácie pre voliča.pdf