Zmluva

Webové sídlo obce Kolbasov www.kolbasov.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejneniaDátum uzavretiaČíslo zmluvy/dodatkuDodávateľPrílohaInfo
16.11.20182/2018Rastislav Sivič- RS Bulding, 09412 Banské 111df249_Zmluva-o-dielo-22018-Sivic.pdf
12.10.2018VSE a.s., Košice476fc_Dodatok-c.1-k-Zmluve-o-zdruzenej-dodavke-elektriny-c.-510030732152018.pdf
26.07.2018 2018/452-175 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra3a951_Zmluva-o-vypozicke-c.-KRHZ-PO-2018-452-175.pdf
09.07.2018SEWA, a.s. Bratislava2f0ff_Kolbasov-zmluva.pdf
09.07.20181/KO/2018 František Gombita, 067 22 Ohradzany 68f185b_Zmluva-o-dielo-01KO-2018.pdf
01.06.201818/019 Ing. Janka Herpáková, Humennéfd3e2_ZMLUVA-O-AUDITE.pdf
31.05.201831.05.2018č. PHZ-OPK1-2018-001398-003Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinov1c484_Zmluva-c.-PHZ-OPK1-2018-001398-003.pdf 1c484_Prilohy-k-Zmluve-PHZ-OPK1-2018-001398-003.pdf
18.05.2018 PP PROTECT s. r. o., Michalovce55be6_31.-zmluva-o-dielo-Kolbasov.pdf
02.05.2018 1/2018Slavomír špitalík049c1_Zmluva-Obec-Kolbasov-Slavomir-Spitalik.pdf
01.05.2018Z201762523_Z KCI tech, s.r.o.0a915_KZ-c.-Z201762523-Z.pdf
30.04.2018 148560Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislavaa6bef_Zmluva-c.-148560.pdf
27.04.2018 24ZVS0000018120T Východoslovenská distribučná, a.s.7e834_Zmluva-o-pripojeni.pdf
18.04.2018 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešovfe809_GKC-farnost-ULIC-Zmluva-o-najme-obec-KOLBASOV-cintorin-1.pdf
01.02.2018Nemocnica Snina s. r. o.cf755_darovacia-zmluva-obec.pdf
02.01.2018NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislavab6f02_Zmluva-o-zabezpeceni-systemu-zdruzeneho-nakladania-s-odpadmi-z-obalov.pdf
02.01.20185190039160 Komunálna poisťovňa689dc_Urazove-poistenie-uchadzacov-o-zamestnanie.pdf
30.12.2017 5190032661Komunálna poisťovňa, a.s.a4542_Zmluva-o-urazovom-poisteni-c.-5190032661.pdf
22.12.2017Cirkevné centrum voľného času, Námestie Jána Pavlaf16b4_Zmluva-Kolbasov.pdf
19.12.2017 Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina /SOM6dfbe_zmluva-o-zriadeni-vecneho-bremena-kolbasov.pdf
13.12.20175100307321S/2017VSD a. s., Košice09f1f_Priloha-c.-3-k-zmluve.pdf