Zmluva

Webové sídlo obce Kolbasov www.kolbasov.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejneniaDátum uzavretiaČíslo zmluvy/dodatkuDodávateľPrílohaInfo
12.09.20115e728_zmluva_c._322-2011_-_hu.pdf 5e728_zmluva_c._322-2011_-_hu_str.c.2.pdf
22.08.201160077_zmluva_o_spolupraci.pdf
09.06.2011fbc63_zmluva_o_pripojeni.pdf fbc63_zmluva_o_pripojeni_str._c._2.pdf
29.05.201124ee8_priloha_c._3_k_zmluve_vse.pdf 24ee8_priloha_c._3_k_zmluve_vse_str._2.pdf
29.05.20116f415_zmluva_vse.pdf 6f415_zmluva_vse_-_str._2.pdf 6f415_zmluva_vse_-_str._3.pdf 6f415_zmluva_vse_-_priloha_c._1.pdf
02.05.201149716_faktura_c._7417644187.pdf
16.03.2011c0ff2_zmluva_o_urazovom_poisteni.pdf c0ff2_pokracovanie_zmluvy.pdf
16.03.2011de408_dodatok_k_zmluve_o_pripojeni.pdf de408_dodatok_str._c.2.pdf de408_dodatok_str._c.3.pdf de408_dodatok_str._c.4.pdf de408_dodatok_str._c._5.pdf
VMI0903201509A ENVI - PAK a.s., Bratislavaeed8a_1464959195.pdf