Zmluva

Webové sídlo obce Kolbasov www.kolbasov.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejneniaDátum uzavretiaČíslo zmluvy/dodatkuDodávateľPrílohaInfo
17.04.2013VO 170413-2Premier Consulting, spol. s r.o.eb164_zmluva_o_dielo_c._vo_170413-2.pdf eb164_zmluva_o_dielo_c._vo_170413-2_str._c.2.pdf eb164_zmluva_o_dielo_c._vo_170413-2_str._c.3.pdf
10.04.2013 Lepal Technik, spol. s r.o.7a0c1_ramcova_zmluva.pdf 7a0c1_ramcova_zmluva______str._c.2.pdf
22.03.20131/2012MUDr. Michaela HÜBNEROVÁ4ca5c_zmluva_o_poskytovani_sluzieb.pdf 4ca5c_zmluva_o_poskytovani_sluzieb_str._c.2.pdf 4ca5c_zmluva_o_poskytovani_sluzieb_str._c.3.pdf 4ca5c_zmluva_o_poskytovani_sluzieb_str._c.4.pdf
05.03.20139905536464Slovak Telekom, a.s.ca314_zmluva_o_kupe_akcioveho_zariadenia.pdf
05.03.2013 9905536464Slovak Telekom, a.s.5558d_zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb.pdf 5558d_zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_c.2.pdf 5558d_zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_c.3.pdf 5558d_zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_c.4.pdf
30.11.2012 Ing. Pavol Koroľ - KG-STAV72303_zmluva_o_dielo.pdf 72303_zmluva_o_dielo_str.2.pdf 72303_zmluva_o_dielo_str.3.pdf
31.08.2012120811 IFOsoft v.o.s.8826c_zmluva_c._120811.pdf 8826c_zmluva_c._120811_str._c.2.pdf
08.07.2012472012ZMOS - Sninský Región483d5_faktura_c._472012.pdf
16.02.2012Obec Príslop01c4b_zmluva_o_vykone_kontrolnej_cinnosti_v_obciach_kolbasov_a_prislop.doc.pdf 01c4b_zmluva_o_vykone_kontrolnej_cinnosti_v_obciach_kolbasov_a_prislop_str._c.2.pdf 01c4b_zmluva_o_vykone_kontrolnej_cinnosti_v_obciach_kolbasov_a_prislop_priloha_c.1.pdf
31.10.2011Obec Kolbasov7e558_Kupna-zmluva-Drab.pdf
12.09.20115e728_zmluva_c._322-2011_-_hu.pdf 5e728_zmluva_c._322-2011_-_hu_str.c.2.pdf
22.08.201160077_zmluva_o_spolupraci.pdf
09.06.2011fbc63_zmluva_o_pripojeni.pdf fbc63_zmluva_o_pripojeni_str._c._2.pdf
29.05.201124ee8_priloha_c._3_k_zmluve_vse.pdf 24ee8_priloha_c._3_k_zmluve_vse_str._2.pdf
29.05.20116f415_zmluva_vse.pdf 6f415_zmluva_vse_-_str._2.pdf 6f415_zmluva_vse_-_str._3.pdf 6f415_zmluva_vse_-_priloha_c._1.pdf
02.05.201149716_faktura_c._7417644187.pdf
16.03.2011c0ff2_zmluva_o_urazovom_poisteni.pdf c0ff2_pokracovanie_zmluvy.pdf
16.03.2011de408_dodatok_k_zmluve_o_pripojeni.pdf de408_dodatok_str._c.2.pdf de408_dodatok_str._c.3.pdf de408_dodatok_str._c.4.pdf de408_dodatok_str._c._5.pdf
VMI0903201509A ENVI - PAK a.s., Bratislavaeed8a_1464959195.pdf