Zmluva

Webové sídlo obce Kolbasov www.kolbasov.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejneniaDátum uzavretiaČíslo zmluvy/dodatkuDodávateľPrílohaInfo
11.08.202111.08.2021Memorandum o spolupráci regionu73760_Memorandum.doc
04.08.202104.08.2021Dodatok č. 2/2021 k Zmluve FÚRAs.r.o4ad6f_Dodatok č.2.pdf
04.08.202104.08.2021Dodatok k zmluve 01/2021FÚRAs.r.o78748_Dodatok č.1.pdf 78748_ 78748_ 78748_
26.07.202123.07.2021895/2021/OPRPrešovský samosprávny kraj936df_Zmluva č. 8952021OPR.pdf
14.06.202114.06.20211588257011UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a. s.,ad396_Výpoveď zmluvy o BU.pdf
14.06.202114.06.20211588257003UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a. s.,c8e84_Výpoveď zmluvy o BU 1.pdf
02.06.202101.06.202121/302Audítorska kancelária Ing. Janka Herpákováb4e24_ZMLUVA O AUDITE 2020.pdf
17.05.202117.05.20211421 541DPO SR12441_ZMLUVA č. 1421 541.pdf
19.04.202116.04.2021Dodatok CDE k Poistnej zmluve č. 8-863-013126Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu5c284_Dodatok CDEk Poistnej zmluve č.8-863-013126.pdf
16.03.202115.03.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke SR - štatistický úrad SR68637_Dodatokč. 1 k Zmluve o vypožičke.pdf
26.02.202125.02.2021000645/CORP/2019UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a. s.,3ac7f_vymaz ZP z NCRzp.pdf
26.02.202125.02.2021000645A/CORP/2019UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a. s.,4406f_protokol o vrateni blzm.pdf
26.02.202125.02.2021000645/CORP/2019UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a. s.,2c95e_potvrdenie o splateni.pdf
05.01.202131.12.20205190053197Komunálna poisťovňa, a.s.7a32d_Zmluva Kolbasov.pdf
31.12.202030.12.2020Príloha č. 2Fúra s.r.o.02c85_Príloha č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 13.05.2020.pdf
31.12.202031.12.2020SEWA, a. s.. 8920e_Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.pdf
31.12.202031.12.2020Obec Kolbasov1b49c_Vecne bremeno zmluva.pdf
02.12.2020Slovenská republika - Štatistický úrad SR4e486_Zmluva o výpožičke.pdf
27.11.202025.11.2020pro M, s.r.o.e4d29_Zmluva o poskytnutí služieb - Z & VO.pdf
27.10.202026.10.20209411/2020Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyd9b94_Zmluva NASES.pdf