Zmluva

Webové sídlo obce Kolbasov www.kolbasov.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejneniaDátum uzavretiaČíslo zmluvy/dodatkuDodávateľPrílohaInfo
19.04.202116.04.2021Dodatok CDE k Poistnej zmluve č. 8-863-013126Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu5c284_Dodatok CDEk Poistnej zmluve č.8-863-013126.pdf
16.03.202115.03.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke SR - štatistický úrad SR68637_Dodatokč. 1 k Zmluve o vypožičke.pdf
26.02.202125.02.2021000645/CORP/2019UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a. s.,3ac7f_vymaz ZP z NCRzp.pdf
26.02.202125.02.2021000645A/CORP/2019UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a. s.,4406f_protokol o vrateni blzm.pdf
26.02.202125.02.2021000645/CORP/2019UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a. s.,2c95e_potvrdenie o splateni.pdf
05.01.202131.12.20205190053197Komunálna poisťovňa, a.s.7a32d_Zmluva Kolbasov.pdf
31.12.202030.12.2020Príloha č. 2Fúra s.r.o.02c85_Príloha č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 13.05.2020.pdf
31.12.202031.12.2020SEWA, a. s.. 8920e_Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.pdf
31.12.202031.12.2020Obec Kolbasov1b49c_Vecne bremeno zmluva.pdf
02.12.2020Slovenská republika - Štatistický úrad SR4e486_Zmluva o výpožičke.pdf
27.11.202025.11.2020pro M, s.r.o.e4d29_Zmluva o poskytnutí služieb - Z & VO.pdf
27.10.202026.10.20209411/2020Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyd9b94_Zmluva NASES.pdf
27.10.202026.10.2020Dominik Maskaľ4c0b0_Zmluva - kolbasov.pdf 4c0b0_
30.09.2020 2/2020 FÚRA s.r.o., Rozhanovce2b375_Dodatok-22020.pdf
03.09.2020 8-863-013126Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z inéh48764_Obec-Kolbasov-Navrh-PZ.pdf
14.08.2020 397/2020/DPR Prešovský samosprávny kraj5231d_Zmluva-PSK-o-poskytovani-dotacii-z-vlastnych-prijmov-PSK.pdf
24.06.2020 3619184502Kooperatíva poisťovňa, a.s.41330_Navrh-poistnej-zmluvy-3619184502.pdf
03.06.202020/030Ing. Janka Herpáková, Humennéd5fa8_ZMLUVA-O-AUDITE-2019-1.pdf
03.06.2020č. 2 1. východoslovenská OZV, s. r. o.e9bbe_Priloha-c.-2.pdf
03.06.2020UniCredit Bank, a. s. , Bratislavaddd80_Zmluva-o-beznom-ucte.pdf