Zmluva

Webové sídlo obce Kolbasov www.kolbasov.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejneniaDátum uzavretiaČíslo zmluvy/dodatkuDodávateľPrílohaInfo
02.05.202202.05.2022ZmluvaMichal Fedičafe5d_Zmluva o dielo č. 01-NRO-2022.pdf afe5d_Príloha č.1 a č.2 k Zmluve o dielo č.01-NRO-2022.pdf
08.02.202207.02.2022Mandátna zmluvaIng. Katarína Ježová657e4_Kolbasov__mandát._zmluva_obstaranie_ZaDč.1_ÚPN_O.pdf
28.01.202220.01.2022220110IFOsoft s.r.o.a1fbe_Zmluva o dielo IFOsoft.pdf
25.01.202221.01.2022č.1/2022/SMCSlovak Medical Company, a.s.b20cf_Zmluva o dielo č.12022 SMC.pdf
30.12.202130.12.2021FURA s.r.o., ac699_Príloha č. 3 k Zmluve .pdf
30.12.202108.12.20211404/2021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štefánikova 15,f6b53_Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku .pdf
28.12.202128.12.20215190056995Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group253bd_PZ Úrazové poistenie .pdf
16.09.202114.09.2021K0001140921001VÚB, a. s. effad_Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty.pdf
16.09.202114.09.2021Z0093140921001VÚB, a. s. 078b7_Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet.pdf
16.09.202116.09.2021VÚB, a. s. 6533c_Základné informácie o ochrane vkladu.pdf
11.08.202111.08.2021Memorandum o spolupráci regionu73760_Memorandum.doc
04.08.202104.08.2021Dodatok č. 2/2021 k Zmluve FÚRAs.r.o4ad6f_Dodatok č.2.pdf
04.08.202104.08.2021Dodatok k zmluve 01/2021FÚRAs.r.o78748_Dodatok č.1.pdf 78748_ 78748_ 78748_
26.07.202123.07.2021895/2021/OPRPrešovský samosprávny kraj936df_Zmluva č. 8952021OPR.pdf
14.06.202114.06.20211588257011UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a. s.,ad396_Výpoveď zmluvy o BU.pdf
14.06.202114.06.20211588257003UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a. s.,c8e84_Výpoveď zmluvy o BU 1.pdf
02.06.202101.06.202121/302Audítorska kancelária Ing. Janka Herpákováb4e24_ZMLUVA O AUDITE 2020.pdf
17.05.202117.05.20211421 541DPO SR12441_ZMLUVA č. 1421 541.pdf
19.04.202116.04.2021Dodatok CDE k Poistnej zmluve č. 8-863-013126Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu5c284_Dodatok CDEk Poistnej zmluve č.8-863-013126.pdf
16.03.202115.03.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke SR - štatistický úrad SR68637_Dodatokč. 1 k Zmluve o vypožičke.pdf