Zmluva

Webové sídlo obce Kolbasov www.kolbasov.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejneniaDátum uzavretiaČíslo zmluvy/dodatkuDodávateľPrílohaInfo
12.04.202312.04.2023Dodatok č. 2SEWA , a. s. 19a8c_4060496.pdf
20.02.202320.02.2023Dodatok č. 4FURA s.r.o.deeb6_Príloha č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zmebu zo dňa 13.05.2020.pdf
27.01.202319.01.20232023018Dobraobec s.r.o.c690e_Zmluva.pdf
04.01.202304.01.20235190057084Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 7fb4a_Zmluva Úrazové poistenie.pdf
14.12.202214.12.2022Dodatok č. 1Ing. Katarína Ježovác20f2_Dodatok č.1 k Mandát._zmluve zo dňa 7.2.2022_obstaranie_ZaDč.1_ÚPN_O (1).pdf
02.12.202202.12.20221/2023FÚRA s.r.o.5b5a4_Dodatok 12023.pdf
15.08.202223.06.202212/08/2022Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Nám. slobody 6, 07c8a_Zmluva č 12082022.pdf
29.07.202229.07.2022Dodatok k zmluve 1/2022FURA s.r.o., cd37c_Dodatok č. 12022.pdf
08.07.202206.07.2022ZLP - 00323152DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)439ca_Zmluva o pripojení IS DCOM 2-KO-2022.pdf
06.05.202206.05.20221422 389Dobrovoľná požiarna ochrana SRc6a9e_Zmluva č. 1422389 o poskytnutí dotácie DPO SR .pdf
02.05.202202.05.2022ZmluvaMichal Fedičafe5d_Zmluva o dielo č. 01-NRO-2022.pdf afe5d_Príloha č.1 a č.2 k Zmluve o dielo č.01-NRO-2022.pdf
08.02.202207.02.2022Mandátna zmluvaIng. Katarína Ježová657e4_Kolbasov__mandát._zmluva_obstaranie_ZaDč.1_ÚPN_O.pdf
28.01.202220.01.2022220110IFOsoft s.r.o.a1fbe_Zmluva o dielo IFOsoft.pdf
25.01.202221.01.2022č.1/2022/SMCSlovak Medical Company, a.s.b20cf_Zmluva o dielo č.12022 SMC.pdf
30.12.202130.12.2021FURA s.r.o., ac699_Príloha č. 3 k Zmluve .pdf
30.12.202108.12.20211404/2021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Štefánikova 15,f6b53_Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku .pdf
28.12.202128.12.20215190056995Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group253bd_PZ Úrazové poistenie .pdf
16.09.202114.09.2021K0001140921001VÚB, a. s. effad_Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty.pdf
16.09.202114.09.2021Z0093140921001VÚB, a. s. 078b7_Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb VÚB Biznis účet.pdf
16.09.202116.09.2021VÚB, a. s. 6533c_Základné informácie o ochrane vkladu.pdf