Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
Viac informácii o voľbách nájdete na https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

DátumNázovSúbor
31.10.2022UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obced64ae_OSO22_V515.pdf
12.09.2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva v Kolbasove 29.10.2022a7b1e_Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby od OZ v Kolbasove .pdf
12.09.2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Kolbasov 29.10.202224f14_Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Kolbasov.pdf
24.08.2022Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022 - Aktualizáciac278d_Oznamenie o pocte obyvatelov - Aktualizácia.pdf
08.08.2022Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a pre Voľby do orgánov samosprávnych krajovc1671_Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov.pdf
19.07.2022OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 abe4d_Oznamenie o rozsahu vykonu funkcie starostu.pdf
18.07.2022OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 f2dec_Oznamenie_vol. obvody a pocet poslancov.pdf
11.07.2022Oznam o vymenovaní zapisovateľa Miestnej volebnej komisie66c9d_Oznámenie-zapisovateľka.pdf
11.07.2022Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.20221d96d_Oznamenie o pocte obyvatelov.pdf
11.07.2022Oznámenie o e-mailovej adrese na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK46b83_Oznámenie o delegovaní do MVK a OVK.pdf
10.06.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený7efda_Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený.pdf
10.06.2022ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov0958f_Rozhodnutie.pdf