Zmluva

Webové sídlo obce Kolbasov www.kolbasov.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejneniaDátum uzavretiaČíslo zmluvy/dodatkuDodávateľPrílohaInfo
13.12.2017Slovak Telekom, a.s.65f86_Dodatky-k-zmluve.pdf
29.11.2017 021 - 20170038Slovanet, a. s.e541e_Zmluva-o-dielo-Kolbasov-Slovanet-zverejnenie.pdf
13.11.2017VOSK a.s., Bratislava90add_Mandatna-zmluva.pdf
30.10.2017Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov25800_GKC-farnost-ULIC-Zmluva-o-najme-pozemkov-Obec-KOLBASOV-Dom-smutku.pdf
30.10.2017 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov1af44_GKC-farnost-ULIC-Zmluva-o-buducej-kupnej-zmluve-Obec-KOLBASOV.pdf
03.10.2017 3/2017 Rein House s.r.o. Snina4b26a_K-Zmluva-na-podpis.-Pasek-stavebe-prace-2-.pdf
28.09.20172/2017Miroslav Plavka, Mieru 241/33, 067 61 Stakčín78686_K-Zmluva-na-podpis.docx-Plavka-el..pdf
20.07.201753/POD-64/17Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bye70d7_Zmluva-c.-53.pdf
26.06.2017147469DPO SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3bcfd1_ZMLUVA-c.-147469.pdf
01.06.201717/020 Ing. Janka Herpáková - audítor, Humenné2486e_ZMLUVA-O-AUDITE-.pdf
30.05.2017 01/KO/2017 GERZA s. r. o. Strojárska 604/86, 069 01 Sninacd602_Zmluva-s-dodavatelom-POD-2017.pdf
26.05.2017 č. VMI0903201509AENVI - PAK a.s., Bratislava613df_Priloha-c.1-k-Zmluve-c.VMI0903201509A.pdf
16.05.2017 VÚB, a.s. Snina2a822_Zmluva-o-beznom-ucte-flexibiznis.pdf
28.02.2017 1/2017 ZDRAVTIP s.r.o., v zastúpení MUDr. Michaela Hubner9cbab_Zmluva-o-poskytovani-sluzieb-12017.pdf
31.01.2017 1 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.,Budovateľskáb9a63_Dodatok-c.1.pdf
17.10.2016 Slovak Telekom, a. s.799ff_Dodatok-k-zmluve-o-poskytovani-verejnych-sluzieb-balik-sluzieb-1.pdf
07.10.2016 DEUS, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava5ed0b_DCOM.pdf
30.09.2016 4609293390Decomp s.r.o., Snina20f03_Zmluva-o-pozicke-c.-4609293390.pdf
31.08.2016Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov5c109_Dohoda-o-ukonceni-znluvy-o-uzavreti-buducej-kupnej-zmluvy-zo-dna-15.03.2016.pdf
31.08.2016 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešovb7b2a_Dohoda-o-ukonceni-najomnej-zmluvy-zo-dna-15.03.2016.pdf