Zmluva

Webové sídlo obce Kolbasov www.kolbasov.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejneniaDátum uzavretiaČíslo zmluvy/dodatkuDodávateľPrílohaInfo
02.01.2018NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislavab6f02_Zmluva-o-zabezpeceni-systemu-zdruzeneho-nakladania-s-odpadmi-z-obalov.pdf
02.01.20185190039160 Komunálna poisťovňa689dc_Urazove-poistenie-uchadzacov-o-zamestnanie.pdf
30.12.2017 5190032661Komunálna poisťovňa, a.s.a4542_Zmluva-o-urazovom-poisteni-c.-5190032661.pdf
22.12.2017Cirkevné centrum voľného času, Námestie Jána Pavlaf16b4_Zmluva-Kolbasov.pdf
19.12.2017 Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina /SOM6dfbe_zmluva-o-zriadeni-vecneho-bremena-kolbasov.pdf
13.12.20175100307321S/2017VSD a. s., Košice09f1f_Priloha-c.-3-k-zmluve.pdf
13.12.2017Slovak Telekom, a.s.65f86_Dodatky-k-zmluve.pdf
29.11.2017 021 - 20170038Slovanet, a. s.e541e_Zmluva-o-dielo-Kolbasov-Slovanet-zverejnenie.pdf
13.11.2017VOSK a.s., Bratislava90add_Mandatna-zmluva.pdf
30.10.2017Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov25800_GKC-farnost-ULIC-Zmluva-o-najme-pozemkov-Obec-KOLBASOV-Dom-smutku.pdf
30.10.2017 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov1af44_GKC-farnost-ULIC-Zmluva-o-buducej-kupnej-zmluve-Obec-KOLBASOV.pdf
03.10.2017 3/2017 Rein House s.r.o. Snina4b26a_K-Zmluva-na-podpis.-Pasek-stavebe-prace-2-.pdf
28.09.20172/2017Miroslav Plavka, Mieru 241/33, 067 61 Stakčín78686_K-Zmluva-na-podpis.docx-Plavka-el..pdf
20.07.201753/POD-64/17Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bye70d7_Zmluva-c.-53.pdf
26.06.2017147469DPO SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3bcfd1_ZMLUVA-c.-147469.pdf
01.06.201717/020 Ing. Janka Herpáková - audítor, Humenné2486e_ZMLUVA-O-AUDITE-.pdf
30.05.2017 01/KO/2017 GERZA s. r. o. Strojárska 604/86, 069 01 Sninacd602_Zmluva-s-dodavatelom-POD-2017.pdf
26.05.2017 č. VMI0903201509AENVI - PAK a.s., Bratislava613df_Priloha-c.1-k-Zmluve-c.VMI0903201509A.pdf
16.05.2017 VÚB, a.s. Snina2a822_Zmluva-o-beznom-ucte-flexibiznis.pdf
28.02.2017 1/2017 ZDRAVTIP s.r.o., v zastúpení MUDr. Michaela Hubner9cbab_Zmluva-o-poskytovani-sluzieb-12017.pdf