Zmluva

Webové sídlo obce Kolbasov www.kolbasov.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejneniaDátum uzavretiaČíslo zmluvy/dodatkuDodávateľPrílohaInfo
30.05.2017 01/KO/2017 GERZA s. r. o. Strojárska 604/86, 069 01 Sninacd602_Zmluva-s-dodavatelom-POD-2017.pdf
26.05.2017 č. VMI0903201509AENVI - PAK a.s., Bratislava613df_Priloha-c.1-k-Zmluve-c.VMI0903201509A.pdf
16.05.2017 VÚB, a.s. Snina2a822_Zmluva-o-beznom-ucte-flexibiznis.pdf
28.02.2017 1/2017 ZDRAVTIP s.r.o., v zastúpení MUDr. Michaela Hubner9cbab_Zmluva-o-poskytovani-sluzieb-12017.pdf
31.01.2017 1 Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.,Budovateľskáb9a63_Dodatok-c.1.pdf
17.10.2016 Slovak Telekom, a. s.799ff_Dodatok-k-zmluve-o-poskytovani-verejnych-sluzieb-balik-sluzieb-1.pdf
07.10.2016 DEUS, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava5ed0b_DCOM.pdf
30.09.2016 4609293390Decomp s.r.o., Snina20f03_Zmluva-o-pozicke-c.-4609293390.pdf
31.08.2016Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov5c109_Dohoda-o-ukonceni-znluvy-o-uzavreti-buducej-kupnej-zmluvy-zo-dna-15.03.2016.pdf
31.08.2016 Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešovb7b2a_Dohoda-o-ukonceni-najomnej-zmluvy-zo-dna-15.03.2016.pdf
19.08.2016 131/2016H+EKO, spol. s r. o., Košicecdffe_Zmluva-o-zbere-a-zhodnoteni-odpadu.pdf
02.08.2016 16/010 Ing. Janka Herpáková, Humenné0cbab_ZMLUVA-O-AUDITE-KOLBASOV.pdf
15.07.2016 2029254073Slovak Telekom, a. s.775d5_Dodatok-k-zmluve-o-poskytovani-verejnych-sluzieb-balik-sluzieb.pdf
24.06.2016 č. 66/POD-ZD2-64/16Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Byea3d4_1466768516.pdf
10.06.2016 18/KO/2016Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.,Budovateľská0c6ab_1465565748.pdf
10.06.2016číslo : 1 Obec Ulič,Obecný úrad Ulič, č.89e3617_1465655347.pdf
09.06.2016 12/16PRIM-EKO, s.r.o., Vranov nad Topľouea395_1465654988.pdf
24.05.2016 253Dôvera zdr. poisťovňa,Einsteinova 25, 851 01 Bratislavac3170_zmluva_o_el._komunikaciia_poskytovani_inych__el._sluzieb.pdf
02.05.2016VÚB BANKAa2c38_zmluva_o_bu_-_flexibiznis_str.1.pdf a2c38_zmluva_o_bu_-_flexibiznis_str.2.pdf a2c38_zmluva_o_bu_-_flexibiznis_str.3.pdf
02.05.2016 01/KO/2016Bartolomej Koceľa, Uličské Krivé61c54_zmluva_o_dielo_c._01-ko-2016_str1.pdf 61c54_zmluva_o_dielo_c._01-ko-2016_str.2.pdf 61c54_zmluva_o_dielo_c._01-ko-2016_str.3.pdf 61c54_zmluva_o_dielo_c._01-ko-2016_str.4.pdf 61c54_zmluva_o_dielo_c._01-ko-2016_str.5.pdf 61c54_zmluva_o_dielo_c._01-ko-2016_str.6.pdf