Zmluva

Webové sídlo obce Kolbasov www.kolbasov.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejneniaDátum uzavretiaČíslo zmluvy/dodatkuDodávateľPrílohaInfo
19.08.2016 131/2016H+EKO, spol. s r. o., Košicecdffe_Zmluva-o-zbere-a-zhodnoteni-odpadu.pdf
02.08.2016 16/010 Ing. Janka Herpáková, Humenné0cbab_ZMLUVA-O-AUDITE-KOLBASOV.pdf
15.07.2016 2029254073Slovak Telekom, a. s.775d5_Dodatok-k-zmluve-o-poskytovani-verejnych-sluzieb-balik-sluzieb.pdf
24.06.2016 č. 66/POD-ZD2-64/16Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Byea3d4_1466768516.pdf
10.06.2016 18/KO/2016Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.,Budovateľská0c6ab_1465565748.pdf
10.06.2016číslo : 1 Obec Ulič,Obecný úrad Ulič, č.89e3617_1465655347.pdf
09.06.2016 12/16PRIM-EKO, s.r.o., Vranov nad Topľouea395_1465654988.pdf
24.05.2016 253Dôvera zdr. poisťovňa,Einsteinova 25, 851 01 Bratislavac3170_zmluva_o_el._komunikaciia_poskytovani_inych__el._sluzieb.pdf
02.05.2016VÚB BANKAa2c38_zmluva_o_bu_-_flexibiznis_str.1.pdf a2c38_zmluva_o_bu_-_flexibiznis_str.2.pdf a2c38_zmluva_o_bu_-_flexibiznis_str.3.pdf
02.05.2016 01/KO/2016Bartolomej Koceľa, Uličské Krivé61c54_zmluva_o_dielo_c._01-ko-2016_str1.pdf 61c54_zmluva_o_dielo_c._01-ko-2016_str.2.pdf 61c54_zmluva_o_dielo_c._01-ko-2016_str.3.pdf 61c54_zmluva_o_dielo_c._01-ko-2016_str.4.pdf 61c54_zmluva_o_dielo_c._01-ko-2016_str.5.pdf 61c54_zmluva_o_dielo_c._01-ko-2016_str.6.pdf
21.04.201676561DPO SR Kutuzovova 17,831 03 Bratislava , Vendelín47e2d_zmluva_c._76561.pdf
29.03.2016 1610880 SLOVGRAM, Bratislavab6cfb_zmluva_1610880.pdf
23.03.2016VMI0903201509AENVI-PAK,a.s.d97d5_zmluva_o_buducej_zmluve_vmi0903201509a.pdf
18.03.2016 Slovak Telekom, a.s.d8370_zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_-_balik_sluzieb_0.pdf
17.03.2016 SOMUD93d1e_Zmluva-o-buducej-zmluve-o-zriadeni-vecneho-bremena-Kolbasov-.pdf
15.03.2016Anton Vaško, Zimná 1584/11, 057 01 Trebišove2374_Zmluva-o-buducej-zmluve-o-zriadeni-vecneho-bremena.pdf
15.03.2016 Greckokatolícka cirkev Farnosť Ulič 241,067 67 Slo31617_zmluva_o_prenajme_pozemkov_na_vystavbu_domu_smutku.pdf
15.03.2016Greckokatolícka cirkev Farnosť Ulič 241,067 67 Sloaf687_zmluva_o_uzavreti_buducej_kupnej_zmluvy.pdf
14.03.2016Slovak Telekom, a.s.fdfc8_zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_-_balik_sluzieb.pdf
12.02.2016 SAKS management, s.r.o.64e24_scan.pdf