Zmluva
Dátum zverejnenia28.06.2023
Dátum uzavretia28.06.2023
Číslo zmluvy/dodatku2023018
Názov a predmet zmluvDodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS Koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia (ďalej len „Dodatok k DIZ“)
TypDodatok
DodávateľDobraobec s.r.o.
IČO53539133
AdresaŠvermova 1085/40, 073 01 Sobrance
Zmluva

Webové sídlo obce Kolbasov www.kolbasov.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejneniaDátum uzavretiaČíslo zmluvy/dodatkuDodávateľPrílohaInfo
23.08.202314.08.20231418/2023/OPRPrešovský samosprávny kraj29ef3_Zmluva č. 1418.2023.OPR.pdf
08.08.202317.07.2023KRHZ-PO-VO-369-064/2023Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky3770e_Zmluva o výpožičke č.p. KRHZ-PO-VO-369-0642023.pdf
07.07.202307.07.20232023/KZ2Obec Kolbasov8c798_Kúpna zmluva č. 2023.KZ2.pdf
04.07.202330.06.20234081295869548855ANTIK Telecom s.r.o.47e0a_ZMATKSAT412979.PDF
04.07.202330.06.20234020396897568534ANTIK Telecom s.r.o.71f38_ZMATKSAT412977.PDF
28.06.202328.06.20232023018Dobraobec s.r.o.55b4c_01_SPL_PROJEKT_OVM_IČO-KK_SUFFIX_v1.0-2 (3).pdf
02.06.202302.06.20232023/KZ1Obec Kolbasov7dba1_Kúpna zmluva č. 2023 KZ1.pdf
03.05.202303.05.20231423 418Dobrovoľná požiarna ochrana SR0ba29_Zmluva č. 1423 418.pdf
26.04.202325.04.20235190061779Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group89384_Poistná zmluva č. 5190061779.pdf
26.04.202325.04.20235190060114Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group047cb_Úrazové poistenie zmluva č. 5190060114.pdf
12.04.202312.04.2023Dodatok č. 2SEWA , a. s. 19a8c_4060496.pdf
20.02.202320.02.2023Dodatok č. 4FURA s.r.o.deeb6_Príloha č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zmebu zo dňa 13.05.2020.pdf
27.01.202319.01.20232023018Dobraobec s.r.o.c690e_Zmluva.pdf
04.01.202304.01.20235190057084Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 7fb4a_Zmluva Úrazové poistenie.pdf
14.12.202214.12.2022Dodatok č. 1Ing. Katarína Ježovác20f2_Dodatok č.1 k Mandát._zmluve zo dňa 7.2.2022_obstaranie_ZaDč.1_ÚPN_O (1).pdf
02.12.202202.12.20221/2023FÚRA s.r.o.5b5a4_Dodatok 12023.pdf
15.08.202223.06.202212/08/2022Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Nám. slobody 6, 07c8a_Zmluva č 12082022.pdf
29.07.202229.07.2022Dodatok k zmluve 1/2022FURA s.r.o., cd37c_Dodatok č. 12022.pdf
08.07.202206.07.2022ZLP - 00323152DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)439ca_Zmluva o pripojení IS DCOM 2-KO-2022.pdf
06.05.202206.05.20221422 389Dobrovoľná požiarna ochrana SRc6a9e_Zmluva č. 1422389 o poskytnutí dotácie DPO SR .pdf