Zmluva

Webové sídlo obce Kolbasov www.kolbasov.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejneniaDátum uzavretiaČíslo zmluvy/dodatkuDodávateľPrílohaInfo
21.04.201676561DPO SR Kutuzovova 17,831 03 Bratislava , Vendelín47e2d_zmluva_c._76561.pdf
29.03.2016 1610880 SLOVGRAM, Bratislavab6cfb_zmluva_1610880.pdf
23.03.2016VMI0903201509AENVI-PAK,a.s.d97d5_zmluva_o_buducej_zmluve_vmi0903201509a.pdf
18.03.2016 Slovak Telekom, a.s.d8370_zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_-_balik_sluzieb_0.pdf
17.03.2016 SOMUD93d1e_Zmluva-o-buducej-zmluve-o-zriadeni-vecneho-bremena-Kolbasov-.pdf
15.03.2016Anton Vaško, Zimná 1584/11, 057 01 Trebišove2374_Zmluva-o-buducej-zmluve-o-zriadeni-vecneho-bremena.pdf
15.03.2016 Greckokatolícka cirkev Farnosť Ulič 241,067 67 Slo31617_zmluva_o_prenajme_pozemkov_na_vystavbu_domu_smutku.pdf
15.03.2016Greckokatolícka cirkev Farnosť Ulič 241,067 67 Sloaf687_zmluva_o_uzavreti_buducej_kupnej_zmluvy.pdf
14.03.2016Slovak Telekom, a.s.fdfc8_zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_-_balik_sluzieb.pdf
12.02.2016 SAKS management, s.r.o.64e24_scan.pdf
01.02.2016 1Obec Ulič,Obecný úrad Ulič, č.8984bcb_ZMLUVA-o-vyvoze-odpadu-obce.pdf
05.01.2016 č. 1 / 2016 H+EKO, spol.s.r.,Košice62c33_zmluva_o_zbere_a_spracovani_ostatneho_a_nebezpecneho_elektroodpadu_c.1-2016.pdf
31.12.20155190022444Komunálna poisťovňa, a. s.d67d3_urazove_poistenie.pdf
03.12.2015 2015Obec ULIč, Obecný úrad ULIč č. 8993c65_zmluva_o_vyvoze_separovaneho_odpadu.pdf
11.11.20152/2015 FURA s. r. o. Rozhanovce92821_dodatok_2-2015_kolbasov.pdf
26.08.2015 2015/0 VÚB BANKAcbc07_zmluva_o_beznom_ucte.pdf
27.07.2015 54/POD-ZD2-64/15 SAŽP Banská Bystrica95b84_zmluva_c_54-pod-zd2-64-15_strany_1-6.pdf 95b84_zmluva_c.54-pod-zd2-64-15_strany_7-11.pdf
15.06.201501/KO/2015 Bartolomej Koceľa, Uličské Krivéce636_k_zmluva_na_podpis__kolbasov_.pdf
13.05.2015 2015/05VÚB BANKA0ff75_zmluva_o_beznom_ucte_str.1.pdf 0ff75_zmluva_o_beznom_ucte_str.2.pdf
25.04.201515/008Ing. Janka Herpáková - audítorc5ff2_zmluva_o_poskytovani_auditorskych_sluzieb_str._1.pdf c5ff2_zmluva_audit_str.2.pdf c5ff2_zmluva_audit_str.3.pdf c5ff2_zmluva_audit_str.4.pdf c5ff2_zmluva_audit_str._5.pdf c5ff2_zmluva_audit_str.6.pdf c5ff2_zmluva_audit_str.7.pdf c5ff2_zmluva_audit_str.8.pdf