Fotogaléria
Čistenie studne 2015
5dafdb9e9675244e34b92747f2ef061d/f89a1863bdb283a5b8144f9777e36cec.jpg
Obnova dediny 2015
5867c903ef0b224adb774390844da835/0fb57445d8ebdf8b1ceff72ae8f35c8a.jpg
Obnova dediny 2016
4889f1cfc4b550267e8e91d551a59ab5/4d155fbdaef2c5e60b4cfc6d19818de2.jpg
DHZ Kolbasov 2017
67ae5765c47cb8b86a3dd0a213631923/0c9463535c8bb24324e78114b8b66990.jpg
Obnova dediny 2017
26170f4353c3593754036318f835f168/11253b32fff302fb63d79351eaa651b4.jpg
Opekačka 2018
203c528050c257ef7385a3677e8b2d29/5fee8a4252947011ec364a85c67738bd.jpg
Stavebné úpravy verejných priestorov obecnej budov
e184a96787702a4e466e6465c2f1d04c/90ac176bae71a4ca0ae3cf23adfd751d.jpg
Vybavenie kuchyne kultúrneho domu v obci Kolbasov
b858e2801c099db5c951125413e5cdba/c88ff24e4a6b46465de5e0be96a37e88.jpg
Vybavenie kuchyne kultúrneho domu v obci Kolbasov
625ea8e1bdda385cbcfcea7e236fa62a/bd6cd1e2e4d738aa63da9b46d545bc38.jpg