Fotogaléria
Čistenie studne 2015
5dafdb9e9675244e34b92747f2ef061d/8d925a8f96cc83b75b998b2a2b06aa6c.jpg
Obnova dediny 2015
5867c903ef0b224adb774390844da835/457e2a010e82e4ae626a6d40fa38dd3c.jpg
Obnova dediny 2016
4889f1cfc4b550267e8e91d551a59ab5/976e45342e18466d8d4ca1b91904d640.jpg
DHZ Kolbasov 2017
67ae5765c47cb8b86a3dd0a213631923/de20d43c22b1984a4616e8c2ceef978c.jpg
Obnova dediny 2017
26170f4353c3593754036318f835f168/dfe831fc7c158b5643b47df26a5acdce.jpg
Opekačka 2018
203c528050c257ef7385a3677e8b2d29/6ca9d23bde63f20caaa908d7c1d74058.jpg
Stavebné úpravy verejných priestorov obecnej budov
2e9f5a30cc035e1af5572559566ab479/8d425695df01beecb1172a29afea7031.jpg
Vybavenie kuchyne kultúrneho domu v obci Kolbasov
8ce924ac893f5c75c1b00ce3f75aae49/0dbe5e474f1b235fb9a4ae6c1d608e2d.jpg