Fotogaléria
Čistenie studne 2015
5dafdb9e9675244e34b92747f2ef061d/46a42d2a3dfb5bfc13755c6957386c8c.jpg
Obnova dediny 2015
5867c903ef0b224adb774390844da835/b67428c25b9b2ff3cbc9bd2c150a7cbb.jpg
Obnova dediny 2016
4889f1cfc4b550267e8e91d551a59ab5/73610de42682903b60c8a7eb8c215e1d.jpg
DHZ Kolbasov 2017
67ae5765c47cb8b86a3dd0a213631923/21510654bafeb94e21594562c3cbc13a.jpg
Obnova dediny 2017
26170f4353c3593754036318f835f168/958cf3b8a00f81a57014835eac3e05e3.jpg
Opekačka 2018
203c528050c257ef7385a3677e8b2d29/4ae620604b0a2a0fc2c3d6400d542d94.jpg
Stavebné úpravy verejných priestorov obecnej budov
7235ab36a766e3f383d54704829de945/2c03d057b8a4cee3a308cbf46600c019.jpg
Vybavenie kuchyne kultúrneho domu v obci Kolbasov
b858e2801c099db5c951125413e5cdba/c88ff24e4a6b46465de5e0be96a37e88.jpg