Fotogaléria
Čistenie studne 2015
5dafdb9e9675244e34b92747f2ef061d/8d925a8f96cc83b75b998b2a2b06aa6c.jpg
Obnova dediny 2015
5867c903ef0b224adb774390844da835/d5f3116fab8181b0c9c59f7f679fdb11.jpg
Obnova dediny 2016
4889f1cfc4b550267e8e91d551a59ab5/cd7d8bd204e0f049b63a62f3033ac452.jpg
DHZ Kolbasov 2017
67ae5765c47cb8b86a3dd0a213631923/b89f7c6d8244e655233bdee11d53ef5a.jpg
Obnova dediny 2017
26170f4353c3593754036318f835f168/c7f824da4330c1436a2e9f64b49c58e4.jpg
Opekačka 2018
203c528050c257ef7385a3677e8b2d29/03015e40d4aaab7cd5f45f58864dc639.jpg
Stavebné úpravy verejných priestorov obecnej budov
1b40d16a40ab691f6da5ba12b7dcfe98/e73ada6cbae8ef955de9c5583cb4e6ff.jpg
Vybavenie kuchyne kultúrneho domu v obci Kolbasov
b8bddd1a5aa95188533d0c105ea8fbe0/abb88aa0f0cbf054e18951a5eca6c119.jpg
Vybavenie kuchyne kultúrneho domu v obci Kolbasov
625ea8e1bdda385cbcfcea7e236fa62a/bd6cd1e2e4d738aa63da9b46d545bc38.jpg