Zmluva

Webové sídlo obce Kolbasov www.kolbasov.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejneniaDátum uzavretiaČíslo zmluvy/dodatkuDodávateľPrílohaInfo
27.10.202026.10.2020Dominik Maskaľ4c0b0_Zmluva - kolbasov.pdf 4c0b0_
30.09.2020 2/2020 FÚRA s.r.o., Rozhanovce2b375_Dodatok-22020.pdf
03.09.2020 8-863-013126Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z inéh48764_Obec-Kolbasov-Navrh-PZ.pdf
14.08.2020 397/2020/DPR Prešovský samosprávny kraj5231d_Zmluva-PSK-o-poskytovani-dotacii-z-vlastnych-prijmov-PSK.pdf
24.06.2020 3619184502Kooperatíva poisťovňa, a.s.41330_Navrh-poistnej-zmluvy-3619184502.pdf
03.06.202020/030Ing. Janka Herpáková, Humennéd5fa8_ZMLUVA-O-AUDITE-2019-1.pdf
03.06.2020č. 2 1. východoslovenská OZV, s. r. o.e9bbe_Priloha-c.-2.pdf
03.06.2020UniCredit Bank, a. s. , Bratislavaddd80_Zmluva-o-beznom-ucte.pdf
03.06.2020 000645B/CORP/2019UniCredit Bank, a. s. , Bratislavaa41b3_B-dotacny-ucet.pdf
03.06.202000645/CORP/2019 UniCredit Bank, a. s. , Bratislava6d8c5_Zmluva-o-uvere-str.1-4.pdf 6d8c5_Zmluva-o-uvere-od-str.-5-8.pdf 6d8c5_Priloha-c.-1-2-k-zmluve-o-uvere.pdf
03.06.2020 č.11. východoslovenská OZV, s. r. o.2aec9_Priloha-c.1.pdf
03.06.2020UniCredit Bank, a. s. , Bratislava0cc00_Zmluva-o-beznom-ucte-2-.pdf
03.06.2020010/20201. východoslovenská OZV, s. r. o.ac5c7_Zmluva-o-uzavreti-Buducej-zmluve.pdf
13.05.2020 FÚRA s.r.o., Rozhanovcefc97f_Zmluva-o-poskytovani-sluzieb-v-oblasti-triedeneho-zberu-Kolbasov.pdf
16.04.2020 2020/KZ1USC s.r.o., Snina31eca_Kupna-zmluva-c.-2020-KZ1.pdf
01.04.2020 5190040574 Komunálna poisťovňa, a. s.2e891_Urazove-poistenie-UO.pdf
27.03.20201420205 DPO SR, Bratislavaee024_Zmluva-c.-1420205.pdf
21.02.2020 1/2020 FÚRA s.r.o., Rozhanovcea6939_Dodatok-c.12020.pdf
21.01.2020 1/2020 PP PROTECT s. r. o., Michalovceabac8_dodatok-c.-1-k-Zmluve-o-dielo.pdf
31.12.2019 5190040560 Komunálna poisťovňa, a.s.8504a_Urazove-poistenie-UoZ-na-rok-2020-Obec-Kolbasov-.pdf