Zmluva

Webové sídlo obce Kolbasov www.kolbasov.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejneniaDátum uzavretiaČíslo zmluvy/dodatkuDodávateľPrílohaInfo
24.06.2020 3619184502Kooperatíva poisťovňa, a.s.41330_Navrh-poistnej-zmluvy-3619184502.pdf
03.06.202020/030Ing. Janka Herpáková, Humennéd5fa8_ZMLUVA-O-AUDITE-2019-1.pdf
03.06.2020č. 2 1. východoslovenská OZV, s. r. o.e9bbe_Priloha-c.-2.pdf
03.06.2020UniCredit Bank, a. s. , Bratislavaddd80_Zmluva-o-beznom-ucte.pdf
03.06.2020 000645B/CORP/2019UniCredit Bank, a. s. , Bratislavaa41b3_B-dotacny-ucet.pdf
03.06.202000645/CORP/2019 UniCredit Bank, a. s. , Bratislava6d8c5_Zmluva-o-uvere-str.1-4.pdf 6d8c5_Zmluva-o-uvere-od-str.-5-8.pdf 6d8c5_Priloha-c.-1-2-k-zmluve-o-uvere.pdf
03.06.2020 č.11. východoslovenská OZV, s. r. o.2aec9_Priloha-c.1.pdf
03.06.2020UniCredit Bank, a. s. , Bratislava0cc00_Zmluva-o-beznom-ucte-2-.pdf
03.06.2020010/20201. východoslovenská OZV, s. r. o.ac5c7_Zmluva-o-uzavreti-Buducej-zmluve.pdf
13.05.2020 FÚRA s.r.o., Rozhanovcefc97f_Zmluva-o-poskytovani-sluzieb-v-oblasti-triedeneho-zberu-Kolbasov.pdf
16.04.2020 2020/KZ1USC s.r.o., Snina31eca_Kupna-zmluva-c.-2020-KZ1.pdf
01.04.2020 5190040574 Komunálna poisťovňa, a. s.2e891_Urazove-poistenie-UO.pdf
27.03.20201420205 DPO SR, Bratislavaee024_Zmluva-c.-1420205.pdf
21.02.2020 1/2020 FÚRA s.r.o., Rozhanovcea6939_Dodatok-c.12020.pdf
21.01.2020 1/2020 PP PROTECT s. r. o., Michalovceabac8_dodatok-c.-1-k-Zmluve-o-dielo.pdf
31.12.2019 5190040560 Komunálna poisťovňa, a.s.8504a_Urazove-poistenie-UoZ-na-rok-2020-Obec-Kolbasov-.pdf
12.11.2019 č. 074PO220377 Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 81a1c35_074PO220377-Obec-Kolbasov-dod.-.-1-PPA.pdf
09.09.2019 074PO220377Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 81de18a_Zmluva-oPNFP-str.-1-7.pdf de18a_Zmluva-oPNFP-str.-8-14.pdf
04.09.2019 24ZVS00000231081Východoslovenská distribučná, a. s., Košiced352e_Zmluva-o-pripojeni-VSD.pdf
27.08.2019 1/KO/2019Rein House s.r.o., Snina3dfa0_Zmluva-o-dielo-stavebne-prace-v-OD.pdf