Výzvy
DátumNázovPartnerIČOPrílohaInfo
12.6.2020Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov36599361a52ab_Vyzva-na-vykonanie-vyrubu-okliesnenia-stromov.pdf
14.11.201Výzvy na predkladanie ponúk - Názov predmetu zákazky - Investícia do zriadenia domu smútku v obci Ko 00323152d9597_Vrzva-domy-smtku-Kolbasov.docxd9597_Priloha-c.-1-zmluva-o-dielo.docxd9597_Priloha-c.-2-typovy-projekt-domu-smutku-SMALL.pdfd9597_Priloha-c.-3-vykaz-vymer.xlsd9597_Priloha-c.-4-katastralna-mapa.pdf