Úradná tabuľa
VyvesenéZvesenéNázov a popisDokument
13.5.202428.5.2024VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE7d225_SP-2024_118_03_stavebné povolenie - na úradnú tabuľu obce Kolbasov.pdf
6.5.202430.6.2024Návrh - Záverečný účet obce Kolbasov za rok 202357790_Návrh - Záverečný účet obce Kolbasov za rok 2023.pdf57790_Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Kolbasov za rok 2023.pdf
2.5.202419.5.2024Oznámenie o doručení písomnosti81400_Tomáš ŠIKET Oznámenie o doručení písomnosti - 2024 -2.pdf
2.5.202419.5.2024Oznámenie o doručení písomnosti23f10_Tomáš ŠIKET Oznámenie o doručení písomnosti - 2024.pdf
29.4.202413.5.2024Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť 9869b_Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť.pdf
29.4.202413.5.2024Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021-202588d8b_Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021-2025.pdf
8.4.2024Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SReac83_Zápisnica II. kolo.pdf
3.4.202420.4.2024Oznámenie o doručení písomnosti6842a_Tomáš ŠIKET Oznámenie o doručení písomnosti - 2024.pdf
25.3.2024Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR4a4ce_Zápisnica okrskovej volebnej komisie.pdf
20.3.2024OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE OCHRANY LESOV PRED POŽIARMI49316_Opatrenia k ochrane lesov a usmernenie pre obce pre rok 2024.pdf
15.3.2024Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie OZ obce Kolbasov dňa 23.03.2024878b8_Oznam o riadnom zasadnutí OZ Kolbasov - 26.03.2023.pdf
14.3.202415.4.2024 Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastovb5f46_Oznámenia.pdfb5f46_Výzva na vykonanie výrubu 1.pdfb5f46_VSD____U P O Z O R N E N I E.pdf
7.3.202422.3.2024Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania + žiadosť o záväzné stanovisko85e39_SP-2024_118_02_oznámenie o začatí stavebného konania - na úradnú tabuľu obce Kolbasov.pdf
23.2.2024KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 23. marca 2024485e5_P24_0Kandidati1.pdf
14.2.2024Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 202365c0d_Útoveň vytriedenia 2023.pdf65c0d_VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV - Obec Kolbasov (rok 2023).pdf
12.2.202421.2.2024Oznámenie o doručení písomnosti706d9_Tomáš ŠIKET Oznámenie o doručení písomnosti 2024.pdf
12.2.202429.2.2024Oznámenie o doručení písomnosti87925_Tomáš ŠIKET Oznámenie o doručení písomnosti 2024.pdf
12.2.2024Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený2a286_WEP24_Info1sk.pdf2a286_WEP24_Info4ru.pdf
12.2.2024Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentuba704_2024_012.pdf
9.2.20249.3.2024Výzva37519_Výzva.pdf
1.2.202415.2.2024Oznámenie o doručení písomnosti94094_Oznámenie o doručení písomnosti OcÚ-KOL-2024-010-001.pdf
25.1.202423.2.2024Oznámenie Verejnou vyhláškou V-297Príslop- Kolbasov(UV-48=UV297-6)1294f_Oznámenie verejnou vyhláškou Enerpro s.r.o..pdf
22.1.2024Oznam v súvislosti z voľbami prezidenta 2024 vydanie hlasovacieho preukazu adresufd1bf_OZNAM V SÚVISLOSTI S VOĽBAMI PREZIDENTA SR V ROKU 2024 URČILA OBEC KOLBASOV ELEKTRONICKÚ ADRESU NA DORUČENIE ŽIADOSTI O VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU.pdf
22.1.2024Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky konaných v roku 202492831_Vymenovanie zapisovateľa OvK.pdf
22.1.2024Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 202461245_Volebná miestnosť.pdf
22.1.2024E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republikyab21e_Vymenovanie zapisovateľa OvK.pdf
19.1.2024Aktualizácia plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja4c950_Aktualizácia Plánu udržateľnosti mobility PSK.pdf
17.1.20241.2.2024Oznámenie o doručení písomnostie4eb1_Oznámenie o doručení písomnosti OcÚ-KOL-2024-010-001.pdf
17.1.20241.2.2024Oznámenie o doručení písomnosti30934_Oznámenie o doručení písomnosti OcÚ-KOL-2024-010.pdf
10.1.2024Voľby prezidenta SR 2024 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený338ed_WP24_I1sk.pdf338ed_WP24_I4ru.pdf
22.12.202331.12.2023Oznámenie o doručení písomnosti40fd8_Tomáš ŠIKET- Oznámenie o doručení písomnosti .pdf
14.12.202331.12.2023Rozpočet obce Kolbasov 2024-2026ff9ce_Rozpočet obce Kolbasov 2024-2026.pdf
14.12.202331.12.2023VZN č. 5/2023 o činnostiach ktorých vykonávanie je zakázanie alebo obmedzenéd11d5_VZN č. 52023 o činnostiach ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené.pdf
14.12.202331.12.2023VZN č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady41b88_VZN č. 4-2023 o miestnych daniach a poplatkoch (obec Kolbasov).pdf
8.12.2023Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie OZ obce Kolbasov dňa 13.12.202365319_Oznam pre verejnosť.pdf
8.12.202325.12.2023Verejná vyhláška - Stavebné povolenie 088f9_SP-2023_315_03-stavebné povolenie - Gregorek - Na vyvesenie.pdf
27.11.202313.12.2023Návrh rozpočtu obce Kolbasov na roky 2024 - 202673745_Návrh rozpočtu obce Kolbasov na roky 2024- 2026.pdf
22.11.20239.12.2023Oznámenie o doručení písomnosti533b7_Tomáš ŠIKET- Oznámenie o doručení písomnosti .pdf
22.11.202313.12.2023Návrh VZN č. 5/2023 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané ee64f_VZN č. 5-2023 o zakázaných činnostiach.pdf
22.11.202313.12.2023Návrh VZN č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 36b65_Návrh VZN č. 4-2023 o miestnych daniach a poplatkoch (Kolbasov).pdf
16.11.20235.12.2023Oznámenie o doručení písomnostib512d_Tomáš ŠIKET- .pdf
13.11.202328.11.2023Verejná vyhláška - Stavebné povolenied3a82_V-297 Príslop-Kolbasov - SP VV na vyvesenie (1).pdf
13.11.2023Rozhodnutie verejnou vyhláškou schválenie Regionálneho územného okresu Snina systému ekologickej stability d65d4_rozhodnutie.pdf
13.11.2023Návrh plánu kontrolnej činnosti v obci Kolbasov na 1. polrok 2024c8a42_Návrh plánu kontrolnej činnosti v obci Kolbasov na 1. polrok 2024.pdf
2.11.2023PSK 20234ef21_PSK 2023 vyzva-poslancov_editovatelne-pdf.pdf
2.11.2023Dotácia PSK 2023f2393_PSK Uradná tabuľa 2023 20231102_102159 (2).jpg
24.10.20238.11.2023Verejná vyhláška, Číslo : SP-2023/315/106-02-Avcf04e_SP-2023_315_02-oznámenie o začatí stavebného konania - Gregorek - Na vyvesenie.pdf
16.10.202324.10.2023Verejná vyhláška - pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov20d14_Verejná vyhláška str. 1.pdf20d14_Verejná vyhláška str. 2.pdf
2.10.2023Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 30.09.20237de0c_Zápisnica voľby do NR SR 2023.pdf
25.9.2023Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie OZ obce Kolbasov dňa 01.10.2023 8dfad_Oznam pre verejnosť.docx.pdf
6.9.202327.9.2023Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 - 2030f8e10_Program hospodárskeho rozvoja a soc. rozvoja PSK 2021-20230 1.pdf
6.9.202327.9.2023Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho krajac2b18_Adaptačná stratédia na zmenu klímy PSK1.pdf
6.9.202321.9.2023Verejná vyhláška5e909_V-297 Príslop-Kolbasov - stavebné konanie VV na vyvesenie.pdf
20.7.20233.8.2023VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavebné povoleniedf208_SP-2023_97_03-stavebné povolenie - Gašpar - na úradnú tabuľu.pdf
12.7.2023Oznámenie o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.8e8cb_Oznámenia.pdf8e8cb_Výzva na vykonanie výrubu.pdf8e8cb_Upozornenie miestný úrad.pdf
4.7.20232.8.2023Vyhláška3c056_CCI0472023_0001.jpg
26.6.2023E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, konaných dňa 30. 09. 2023 3faf6_E-mailová adresa na doručenie žiadosti o hlasovací preukaz.pdf
26.6.2023E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, konaných dňa 30. 09. 2023 85792_E-mailová adresa na delegovanie do komisie NR SR 2023.pdf
26.6.2023Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR, konaných dňa 30.09.2023ed228_Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2023.pdf
26.6.2023Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do NR SR, konaných dňa 30.09.20234c10c_Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti.pdf
23.6.202323.7.2023 Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolbasov číslo 3/2023 zo dňa 18.06.2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Kolbasov9a2dc_VZN 3-2023.pdf9a2dc_2_Príloha k VZN_Záväzná časť_ZaD_č.1_ÚPN-O_Kolbasov.pdf9a2dc_Dôvodová správa_Zverejnenie VZN obce Kolbasov č.3_2023 (2).pdf9a2dc_3_Príloha k ZČ_Schéma záväz. častí a VPS_ZaD č.1 ÚPN-O Kolbasov_náložka.pdf9a2dc_4_Príloha k ZČ_Schéma záväz. častí a VPS_ZaD č.1 ÚPN-O Kolbasov_podklad.pdf
19.6.2023Odplaty za služby73ea3_Odplaty za služby 2023(Obec Kolbasov).pdf
19.6.20234.7.2023VZN č. 2/2023 o podmienkach pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce058eb_VZN č. 2-2023 o dotáciach.pdf
19.6.20234.7.2023VZN č. 1/2023 o miestnej dani za ubytovanieffe05_VZN č. 1-2023 o miestnej dani za ubytovanie.pdf
14.6.2023Oznam - Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho krajaa0744_Oznam pre verejnosť.pdf
12.6.2023Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie OZ obce Kolbasov dňa 18.06.20230d3c0_Oznam pre verejnosť.pdf
9.6.2023Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča c250c_WNR23_Info1sk.pdf
2.6.2023NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 3/2023 KTORÝM SA VYHLASUJE ZÁVÄZNÁ ČASŤ ZMIEN A DOPLNKOV Č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE KOLBASOV7017e_1_Zverejnenie Návrhu VZN_ZaD č.1 ÚPN-O Kolbasov.pdf7017e_1_Príloha k VZN_Záväzná časť_ZaD_č.1_ÚPN-O_Kolbasov.pdf7017e_Príloha k ZČ_Schéma záväzných častí a verejnoprospeš. stavieb _naložka.pdf7017e_Príloha k ZČ_Schéma záväzných častí a verejnoprospeš. stavieb _podklad.pdf7017e_
31.5.2023Oznam - opatrenia včelárom3d32c_Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné.pdf
29.5.202313.6.2023Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie - Príslop - Topoľa - Kolbasovd5688_V-297 Príslop-Kolbasov - územné rozhodnutie VV na vyvesenie.pdf
26.5.2023Návrh plánu kontrolenj činnosti v obci Kolbasov na II. polrok 202303e42_Návrh plánu kontrolnej činnosti v obci Kolbasov na II. polrok 2023.pdf
25.5.20239.6.2023VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Územné rozhodnutie Ulič - Kolbasov2435e_SP-2023_124_03_rozhodnutie o umiestnení stavby - na úradnú tabuľu obce Kolbasov.pdf
19.5.202317.6.2023Návrh Záverečného účtu obce Kolbasov za rok 2022a32ed_Návrh -Záverečný účet obce za rok 2022.pdfa32ed_Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce za rok 2022 .pdf
10.5.202312.6.2023Návrh VZN č. 2/2023 o podmienkach pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce ce987_Návrh - VZN o podmienkach pri poskyotvaní dotácií z rozpočtu obce.pdf
10.5.202312.6.2023Návrh VZN č. 1/2023 o miestnej dani za ubytovanie8ad9a_Návrh VZN o miestnej dani za ubytovanie.pdf
13.4.202328.4.2023VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Príslop - Topoľa - Kolbasovd50bf_V-297 Príslop-Kolbasov - územné konanie VV na vyvesenie.pdf
13.4.202328.4.2023VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Ulič - Kolbasov67ee3_SP-2023_124_02_oznámenie o začatí územného konania - na úradnú tabuľu obce Kolbasov.pdf
5.4.2023Zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce 86395_zámer 2023.pdf
5.4.2023Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0229 Bukovské vrchy do národného zoznamu území európskeho významu alebo návrhu zvýšenia stupňa ochrany – VEREJNÁ VYHLÁŠKA - podpísané v.r. ac607_oznamenie MZP SR_SKUEV0229 Bukovske vrchy.pdfac607_Priloha_mapy.SKUEV0229 Bukovske vrchy.pdfac607_zoznam parciel KN-C a KN-E_SKUEV0229 Bukovske vrchy.pdfac607_Potvrdenie o oznámení parciel SKUEV0229.pdf
20.3.2023Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie OZ obce Kolbasov dňa 26.03.20233edfa_Oznam pre verejnosť (01-23) doc.pdf
16.3.20233.4.2023Rozhodnutie o poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v PR Nastaz8f6d3_Rozhodnutie .pdf
9.3.202324.3.2023VEREJNÁ VYHLÁŠKA14350_SP-2023_97_02-oznámenie o začatí stavebného konania - Gašpar - Na vyvesenie.pdf
8.3.2023INFORMÁCIA o možnostiach používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/199 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov - platí od 01.03.2023d9223_Informácia o používaní jazyka národnostnej menšiny (1).pdf
23.2.20239.3.2023Oznámenie o začatí konania vo veci poverenia výkonom ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v uznanom poľovnom revíre Nastaz95eb4_Oznámenie o začatí konania vo veci poverenia výkonom ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v uznanom poľovnom revíri Nastaz.pdf
22.2.202311.3.2023Oznámenie o doručení písomnostice2f5_Oznámenie o doručení písomnosti.pdf
6.2.2023Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 20221cc52_Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za predchádzajúci kalendárny rok 2022 (Kolbasov).pdf1cc52_VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV - Obec Kolbasov (rok 2022).pdf
27.1.20235.2.2023Oznámenie o uložení písomnosti3ef93_Oznámenie o doručení písomnosti (2).pdf
21.1.202313.1.2023Špeciálny spôsob hlasovaniafc6aa_Oznam - špeciálny spôsob hlasovania.pdf
16.12.2022Linky k Verejnej vyhláške - Zámer vyhlásenia zón Národného parku Poloniny a zmeny jeho hraníc a ochranného pásma a návrh Programu starostlivosti o Národný park Poloniny a jeho ochranné pásmo na roky 2023-203244115_Linky k Verejnej vyhláške.pdf
16.12.2022Verejná vyhláška - Zámer vyhlásenia zón Národného parku Poloniny a zmeny jeho hraníc a ochranného pásma a návrh Programu starostlivosti o Národný park Poloniny a jeho ochranné pásmo na roky 2023-2032a46f6_KonvertovanyDokument19892583.pdf
2.12.202231.1.2023 Zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce9f5fc_Zámer 2022.pdf
21.11.202229.11.2022V e r e j n á v y h l á š k a Podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákona o poľovníctve ) v znení neskorších predpisov c523a_Verejná vyhláška.pdf
21.11.2022Oznam pre verejnosť - Ustanovujúce zasadnutie OZ obce Kolbasov dňa 26.11.20224e646_Pozvánka pre verejnosť 2022.pdf
21.11.2022Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie OZ obce Kolbasov dňa 26.11.20224b0e9_Oznam pre verejnosť 4-2022.pdf
18.11.2022Návrh plánu kontrolnej činnosti v obci Kolbasov na I. polrok 20237c6cf_Návrh plánu kontrolnej činnosti v obci Kolbasov na I. polrok 2023.pdf
11.11.202226.11.2022Návrh rozpočtu obce Kolbasov na roky 2023-202556aa1_Návrh rozpočtu 2023-2025 (Kolbasov).pdf56aa1_Nárvrh rozpočtu obce Kolbsov na roky 2023-2025 - príjmy.pdf56aa1_Nárvrh rozpočtu obce Kolbsov na roky 2023-2025 - výdavky.pdf
10.11.202225.11.2022Návrh VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyff608_VZN č. 3-2022 o miestnych daniach a poplatkoch (Kolbasov).pdf
9.11.2022Informácie, tlačivá a formuláre k vykonaniu referenda: https://www.minv.sk/?referendum
9.11.2022Referendum (21.01.2023) - Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende47679_Informácie pre voliča v referende.pdf
13.10.2022Oznam pre verejnosť Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Topoľa 92ca2_ZMENY A DOPLNKY TOPOľA.pdf
13.10.2022INFORMÁCIA VEREJNOSTI - Oznamujeme verejnosti, že písomné stanoviská k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Kolbasov“dca68_Kolbasov_Informácia verejnosti ku Strategickému dok..pdf
7.10.2022Územný plán obce Kolbasov z roku 2008 - podklad pod náložku874b7_ZaD- NAVRH-KOLBASOV vč1.pdf874b7_ZaD- NAVRH-KOLBASOV vč2.pdf874b7_ZaD- NAVRH-KOLBASOV vč3.pdf874b7_ZaD- NAVRH-KOLBASOV vč4.pdf874b7_ZaD- NAVRH-KOLBASOV vč5.pdf874b7_ZaD_1_KOLBASOV_PPF.pdf874b7_ZaD_1_KOLBASOV_VC_7_PPF.pdf874b7_ZaD_1_KOLBASOV_VC6_OPK.pdf874b7_ZaD_č._1_ÚPN_O_KOLBASOV_N.pdf874b7_ZaD-NAVRH - Kolbasov zč.pdf
7.10.2022Grafická príloha k Oznámeniu o prerokovaní Návrhu ZaD č.1 ÚPN O Kolbasov - náložka2ee35_Kolbasov vc 1.pdf2ee35_Kolbasov vc 2.pdf2ee35_Kolbasov vc 3.pdf2ee35_Kolbasov vc 4.pdf2ee35_Kolbasov vc 5.pdf2ee35_Kolbasov vc 6.pdf2ee35_kolbasov_ppf_A3.pdf2ee35_Kolbasov zč.pdf2ee35_Kolbasov_text_ppf.pdf2ee35_ÚPN O_KOLBASOV_C.pdf2ee35_ÚPN O_ZČ_KOLBASOV_C.pdf
7.10.2022OZNÁMENIE o začatí prerokovania Návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Kolbasov72f5a_2_Oznam o prerok._Kolbasov_verejnosť.pdf
30.9.2022Oznámenie verejnou vyhláškoud8ad0_Oznámenie verejnou vyhláškou.pdf
16.9.2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Kolbasov 29.10.20223b537_OSO22_V512a - zoznam zaregistrovaných -starosta.docx
16.9.2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva v Kolbasove 29.10.2022839b5_OSO22_V512 - zozanm zaregistrovanych poslanci.docx
17.8.202231.8.2022Oznámenie o uložení písomnostid04cb_Oznámenie o uložení písomností.pdf
22.7.2022Vybavenie kuchyne kultúrneho domu v obci Kolbasov - Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja7b22c_Vybavenie kuchyne kultúrneho domu v obci Kolbasov - Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.jpg
22.7.202222.8.2022Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.5f204_Oznam VSD Kolbasov_2022.pdf
11.7.2022Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie OZ obce Kolbasov dňa 16.07.202209b5f_Oznam pre verejnosť 3-2022.pdf
1.7.2022Oznam o realizácii projektu - Stavebné úpravy verejných priestorov obecnej budovy 39ff0_Oznam o realizácii projektu - Stavebné úpravy verejných priestorov obecnej budovy .jpg
22.6.2022Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov9cafc_5f450_Oznámenia URADNU TABULU.pdf9cafc_5f450_Upozornenie miestný úrad.pdf9cafc_5f450_Výzva na vykonanie výrubu.pdf
10.6.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volenýae9c8_Informácia o podmiankach práva voliť a byť volený Voľby do samosprávy obcí .pdf
10.6.2022Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volenýe0d72_Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený Voľby do odránov samosprávnych krajov do .pdf
10.6.2022R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb8c36a_a3103_2022_209.pdf
23.5.2022Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie OZ obce Kolbasov dňa 29.05.20227f746_Oznam pre verejnosť 2-2022.pdf
23.5.2022NÁVRH PLÁNU kontrolnej činnosti v obci Kolbasov na I. polrok 202285a3f_NÁVRH PLÁNU kontrolnej činnosti v obci Kolbasov na I. polrok 2022.pdf
20.5.2022Informácia o štrajkovej pohotovosti miest a obcí SRc159c_Mesta a obce v štrajkovej pohotovosti - g.pdf
9.5.202226.5.2022Oznámenie o uložení písomnostic7c3d_Oznámenie o uližení písomnosti.pdf
2.5.202211.5.2022Oznámenie o uložení písomnostiee96f_Oznámenie o uložení písomnosti 005.pdf
6.4.202220.4.2022Oznámenie o uložení písomnostic50ee_Oznámenie o uložení písomnosti 004.pdf
6.4.202223.4.2022Oznámenie o uložení písomnosti427f7_Oznámenie o doručení písomností 003.pdf
2.4.202231.12.2022Situácia na Ukrajine - Nariadenie vláy25a01_03864_NV č. 99_2022 Z.z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca.pdf25a01_03864_NV č. 100 2022 o príspevku za poskytnuie ubytovania odídencovi .....pdf
1.4.2022Odporúčania hlavného hygienika SR na prevenciu a zamedzenie šírenia ochorenia COVID-1925ce7_Odporúčania hlavného hygienika SR pre prevádzky a hromadné podujatia.docx
1.4.2022Čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiarudb90a_Čas ZNP 23.3.2022 Snina - 2022.docdb90a_Opatrenia lesy a obce 2022.docdb90a_relácia pre obce - vypaľovanie 2022.doc
1.4.202210.4.2022Oznámenie o uložení písomnosti96ca7_Oznámenie o uložení pisomnosti .pdf
7.2.202211.3.2022OZNÁMENIE o začatí procesu obstarávania "Zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce Kolbasova0f86_OZNÁMENIE.pdf
4.2.2022Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za rok 202162786_VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV - Obec Kolbasov (rok 2021).pdf62786_Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za predchádzajúci kalendárny rok 2021 (Kolbasov).pdf
3.2.202220.2.2022Oznámenie o uložení písomnosti70e44_Oznámenie o doručení písomnosti.pdf70e44_
21.1.2022Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR (respirátory, hromadné podujatia, prevádzky, OTP na pracoviskách)209ba_Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR (respirátory hromadné podujatia prevádzky OTP na pracoviskách).pdf
12.1.2022Výzva k spolupráci pri príprave Integrovanej územnej stratégie - zdieľanie informácií05a16_499b4_Výzva k spolupráci.docx
12.1.2022Nové Opatrenia OMIKRONa5f86_d556d_Opatrenia Omikron.pdfa5f86_d556d_Opatrenia Omikron a Epidemiologicka situacia_220112.pdf
23.12.2021COVID-19 : Ľudia s kontraindikáciou očkovania - informáciad7264_3b010_OU-kontraindikacie-ockovania.pdfd7264_3b010_COVID-19 Ľudia s kontraindikáciou očkovania budú v režime OP.docx
17.12.202131.12.2021očkovanie proti ochoreniu Covid -19 informácie5b560_očkovanie samosprávy.pptx
17.12.202131.12.2021Pozastavené vybrané osobné spoje železničnej dopravy od 19.12.20217dd4e_Pozastavené vybrané osobné spoje železničnej dopravy od 19.12.2021.pdf
10.12.2021Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie OZ obce Kolbasov dňa 16.12.2021abc1b_Oznam pre verejnosť (04-21) -.pdf
10.12.2021Zmena cestovného poriadku autobusovej dopravy SNINA - NOVÁ SEDLICA od 12.12.2021 do 10.12.2022ea383_d8f2a_Cestovný poriadok autobusovej dopravy Snina-Nová Sedlica od 12.12.2021 do 10.12.2022.pdf
2.12.202116.12.2021Návrh rozpočtu obce Kolbasov na roky 2022-2024f28f1_Návrh rozpočtu obce-na roky 2022-2024 Kolbasov.pdff28f1_3 prílohy k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024.pdf
25.11.2021Návrh plánu kontrolnej činnosti v obci Kolbasov na I. polrok 20229449e_Návrh plánu kontrolnej činnosti v obci Kolbasov na I. POLROK 2022 .pdf
12.11.202127.11.2021Návrh VZN č. 01-2021, o miestnych daniach a poplatkoch1e026_VZN č. 1-2021 o miestnych daniach a poplatkoch (Kolbasov)č.1.pdf
1.10.2021Úprava rozpočtu k 30.09.2021d71af_Príloha- rozpočtová požiadavka 05-2021 (obec Kolbasov).pdfd71af_Rozpočtové opatrenie 5 2021.pdf
28.6.2021Oznam o dočasnom zákaze vstupu na územie Vojenského obvodu Valaškovce JÚL 2021747d5_Plán činnosti 2021 júl.doc
3.5.2021Leták SODB na dosčítavanie obyvateľov0e1e5_SODB_AS_plagáty_všeobecný a ROR_A3_bez orez. značiek.pdf
3.5.2021SODB2021 - dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania 3.5.2021 - 13.6.2021a3f7e_SODB_AS_leták_všeobecný_bez orez. značiek.pdf
1.5.2021SOBD 202153e67_SODB2021.pdf
29.4.20211.6.2021Oznam o dočasnom zákaze vstupu na územie Vojenského obvodu Valaškovce Máj 2021de455_Plán činnosti 2021.pdf
9.4.20218.6.2021Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali a navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.0c2ff_Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov kataster Kolbasov.pdf
12.3.2021Sčítanie obyvateľov Spoločné tlačové vyhlásenie Štatistického úradu Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky1d6ae_TS_ESO_9.3.2021.pdf
26.2.202125.11.2021Výsledok výberové konania na funkciu hlavný kontrolór obce Kolbasov3cbb2_Uznesenie č 3 výberove konanie Hlavný kontrolór obce.pdf
15.2.2021Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za predchádzajúci kalendárny rok 202001992_Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za predchádzajúci kalendárny rok 2020 (Kolbasov).pdf
15.2.2021VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV – obec Kolbasov za rok 202020cd0_VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV – obec Kolbasov za rok 2020.pdf
15.2.202122.2.2021OZNAM, Týmto oznamujeme občanom Obce Kolbasov že dňa 21.02.2021 o 13.00 hod. sa uskutoční riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Kolbasov v Kultúrnom dome 472e6_Oznam pre verejnosť OZ (01-21).pdf
12.2.2021Informácia o sčítaní obyvateľov 2021- oznam 5ba8bb_narodnost vs. obcianstvo_ru.pdf
12.2.2021Informácia o sčítaní obyvateľov 2021- oznam 4a97fa_mensiny vseobecne_ru.pdf
12.2.2021Informácia o sčítaní obyvateľov 2021- oznam 3bfcf2_jazyk_ru.pdf
12.2.2021Informácia o sčítaní obyvateľov 2021- oznam 254731_HOAX_ru.pdf
12.2.2021Informácia o sčítaní obyvateľov 2021- oznam 1212e8_Letak_USVNM_a_SU_SR_A4_slovensky.pdf
11.2.202125.11.2021Testovanie obyvateľov obce Kolbasov - Harmonogram na štvrte kolo od 13.02.20218fc91_harmonogram testovania na 13.02.2021.pdf
4.2.202125.11.2021MOM - ky nachádzajúce sa v meste SNINA, kde je možné testovania sa počas pracovného týždňa a voľné dni e3a9e_zoznam MOM v SV.pdf
4.2.202125.11.2021Testovanie obyvateľov obce Kolbasov - Harmonogram na tretie kolo od 06.02.2021-07.02-202167019_ODPORÚČACÍ HARMONOGRAM CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA.pdf
29.1.2021Testovanie obyvateľov obce Kolbasov - Harmonogram na druhé kolo od 30.01.2021-31-01-2021ef65b_Harmonogram Kolbasov SV 2021.XLSX
20.1.2021Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!e6cc2_ts-eso-01-2021.pdf
20.1.2021Testovanie obyvateľov obce Kolbasov - Harmonogramb7c93_ODPORÚČACÍ HARMONOGRAM CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA.pdf
8.1.2021Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Kolbasov9d313_Výberové konanie na funkciu hlavn. kontrol. obce Kolbasov (2021).pdf
26.11.2020Sčítanie obyvateľov 2021 - informácie18842_SODB-DL-Letak.pdf
25.11.2020Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácií výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky a0874_Výzva VSD.pdf
2.11.202017.11.2020Oznámenie o zrušení trvalého pobytu.pdf Anna Miňová a Anna Penteovád35ea_Oznámenie o zrušení trvalého pobytu.pdf
27.10.202011.11.2020Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Tomáš ŠIKET0a45a_Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Tomáš ŠIKET.pdf
1.1.1970VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vytvorené: 13.05.2024Posledná aktualizácia: 13.05.2024