Úradná tabuľa
VyvesenéZvesenéNázov a popisDokument
2.12.202231.1.2023 Zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce9f5fc_Zámer 2022.pdf
21.11.202229.11.2022V e r e j n á v y h l á š k a Podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákona o poľovníctve ) v znení neskorších predpisov c523a_Verejná vyhláška.pdf
21.11.2022Oznam pre verejnosť - Ustanovujúce zasadnutie OZ obce Kolbasov dňa 26.11.20224e646_Pozvánka pre verejnosť 2022.pdf
21.11.2022Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie OZ obce Kolbasov dňa 26.11.20224b0e9_Oznam pre verejnosť 4-2022.pdf
18.11.2022Návrh plánu kontrolnej činnosti v obci Kolbasov na I. polrok 20237c6cf_Návrh plánu kontrolnej činnosti v obci Kolbasov na I. polrok 2023.pdf
11.11.202226.11.2022Návrh rozpočtu obce Kolbasov na roky 2023-202556aa1_Návrh rozpočtu 2023-2025 (Kolbasov).pdf56aa1_Nárvrh rozpočtu obce Kolbsov na roky 2023-2025 - príjmy.pdf56aa1_Nárvrh rozpočtu obce Kolbsov na roky 2023-2025 - výdavky.pdf
10.11.202225.11.2022Návrh VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyff608_VZN č. 3-2022 o miestnych daniach a poplatkoch (Kolbasov).pdf
9.11.2022Informácie, tlačivá a formuláre k vykonaniu referenda: https://www.minv.sk/?referendum
9.11.2022Referendum (21.01.2023) - Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende47679_Informácie pre voliča v referende.pdf
13.10.2022Oznam pre verejnosť Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Topoľa 92ca2_ZMENY A DOPLNKY TOPOľA.pdf
13.10.2022INFORMÁCIA VEREJNOSTI - Oznamujeme verejnosti, že písomné stanoviská k oznámeniu o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Kolbasov“dca68_Kolbasov_Informácia verejnosti ku Strategickému dok..pdf
7.10.2022Územný plán obce Kolbasov z roku 2008 - podklad pod náložku874b7_ZaD- NAVRH-KOLBASOV vč1.pdf874b7_ZaD- NAVRH-KOLBASOV vč2.pdf874b7_ZaD- NAVRH-KOLBASOV vč3.pdf874b7_ZaD- NAVRH-KOLBASOV vč4.pdf874b7_ZaD- NAVRH-KOLBASOV vč5.pdf874b7_ZaD_1_KOLBASOV_PPF.pdf874b7_ZaD_1_KOLBASOV_VC_7_PPF.pdf874b7_ZaD_1_KOLBASOV_VC6_OPK.pdf874b7_ZaD_č._1_ÚPN_O_KOLBASOV_N.pdf874b7_ZaD-NAVRH - Kolbasov zč.pdf
7.10.2022Grafická príloha k Oznámeniu o prerokovaní Návrhu ZaD č.1 ÚPN O Kolbasov - náložka2ee35_Kolbasov vc 1.pdf2ee35_Kolbasov vc 2.pdf2ee35_Kolbasov vc 3.pdf2ee35_Kolbasov vc 4.pdf2ee35_Kolbasov vc 5.pdf2ee35_Kolbasov vc 6.pdf2ee35_kolbasov_ppf_A3.pdf2ee35_Kolbasov zč.pdf2ee35_Kolbasov_text_ppf.pdf2ee35_ÚPN O_KOLBASOV_C.pdf2ee35_ÚPN O_ZČ_KOLBASOV_C.pdf
7.10.2022OZNÁMENIE o začatí prerokovania Návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Kolbasov72f5a_2_Oznam o prerok._Kolbasov_verejnosť.pdf
30.9.2022Oznámenie verejnou vyhláškoud8ad0_Oznámenie verejnou vyhláškou.pdf
16.9.2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Kolbasov 29.10.20223b537_OSO22_V512a - zoznam zaregistrovaných -starosta.docx
16.9.2022Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva v Kolbasove 29.10.2022839b5_OSO22_V512 - zozanm zaregistrovanych poslanci.docx
17.8.202231.8.2022Oznámenie o uložení písomnostid04cb_Oznámenie o uložení písomností.pdf
22.7.2022Vybavenie kuchyne kultúrneho domu v obci Kolbasov - Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja7b22c_Vybavenie kuchyne kultúrneho domu v obci Kolbasov - Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.jpg
22.7.202222.8.2022Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.5f204_Oznam VSD Kolbasov_2022.pdf
11.7.2022Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie OZ obce Kolbasov dňa 16.07.202209b5f_Oznam pre verejnosť 3-2022.pdf
1.7.2022Oznam o realizácii projektu - Stavebné úpravy verejných priestorov obecnej budovy 39ff0_Oznam o realizácii projektu - Stavebné úpravy verejných priestorov obecnej budovy .jpg
22.6.2022Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov9cafc_5f450_Oznámenia URADNU TABULU.pdf9cafc_5f450_Upozornenie miestný úrad.pdf9cafc_5f450_Výzva na vykonanie výrubu.pdf
10.6.2022Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volenýae9c8_Informácia o podmiankach práva voliť a byť volený Voľby do samosprávy obcí .pdf
10.6.2022Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volenýe0d72_Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený Voľby do odránov samosprávnych krajov do .pdf
10.6.2022R O Z H O D N U T I E PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb8c36a_a3103_2022_209.pdf
23.5.2022Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie OZ obce Kolbasov dňa 29.05.20227f746_Oznam pre verejnosť 2-2022.pdf
23.5.2022NÁVRH PLÁNU kontrolnej činnosti v obci Kolbasov na I. polrok 202285a3f_NÁVRH PLÁNU kontrolnej činnosti v obci Kolbasov na I. polrok 2022.pdf
20.5.2022Informácia o štrajkovej pohotovosti miest a obcí SRc159c_Mesta a obce v štrajkovej pohotovosti - g.pdf
9.5.202226.5.2022Oznámenie o uložení písomnostic7c3d_Oznámenie o uližení písomnosti.pdf
2.5.202211.5.2022Oznámenie o uložení písomnostiee96f_Oznámenie o uložení písomnosti 005.pdf
6.4.202220.4.2022Oznámenie o uložení písomnostic50ee_Oznámenie o uložení písomnosti 004.pdf
6.4.202223.4.2022Oznámenie o uložení písomnosti427f7_Oznámenie o doručení písomností 003.pdf
2.4.202231.12.2022Situácia na Ukrajine - Nariadenie vláy25a01_03864_NV č. 99_2022 Z.z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca.pdf25a01_03864_NV č. 100 2022 o príspevku za poskytnuie ubytovania odídencovi .....pdf
1.4.2022Odporúčania hlavného hygienika SR na prevenciu a zamedzenie šírenia ochorenia COVID-1925ce7_Odporúčania hlavného hygienika SR pre prevádzky a hromadné podujatia.docx
1.4.2022Čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiarudb90a_Čas ZNP 23.3.2022 Snina - 2022.docdb90a_Opatrenia lesy a obce 2022.docdb90a_relácia pre obce - vypaľovanie 2022.doc
1.4.202210.4.2022Oznámenie o uložení písomnosti96ca7_Oznámenie o uložení pisomnosti .pdf
7.2.202211.3.2022OZNÁMENIE o začatí procesu obstarávania "Zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce Kolbasova0f86_OZNÁMENIE.pdf
4.2.2022Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za rok 202162786_VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV - Obec Kolbasov (rok 2021).pdf62786_Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za predchádzajúci kalendárny rok 2021 (Kolbasov).pdf
3.2.202220.2.2022Oznámenie o uložení písomnosti70e44_Oznámenie o doručení písomnosti.pdf70e44_
21.1.2022Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR (respirátory, hromadné podujatia, prevádzky, OTP na pracoviskách)209ba_Informácia k novým vyhláškam ÚVZ SR (respirátory hromadné podujatia prevádzky OTP na pracoviskách).pdf
12.1.2022Výzva k spolupráci pri príprave Integrovanej územnej stratégie - zdieľanie informácií05a16_499b4_Výzva k spolupráci.docx
12.1.2022Nové Opatrenia OMIKRONa5f86_d556d_Opatrenia Omikron.pdfa5f86_d556d_Opatrenia Omikron a Epidemiologicka situacia_220112.pdf
23.12.2021COVID-19 : Ľudia s kontraindikáciou očkovania - informáciad7264_3b010_OU-kontraindikacie-ockovania.pdfd7264_3b010_COVID-19 Ľudia s kontraindikáciou očkovania budú v režime OP.docx
17.12.202131.12.2021očkovanie proti ochoreniu Covid -19 informácie5b560_očkovanie samosprávy.pptx
17.12.202131.12.2021Pozastavené vybrané osobné spoje železničnej dopravy od 19.12.20217dd4e_Pozastavené vybrané osobné spoje železničnej dopravy od 19.12.2021.pdf
10.12.2021Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie OZ obce Kolbasov dňa 16.12.2021abc1b_Oznam pre verejnosť (04-21) -.pdf
10.12.2021Zmena cestovného poriadku autobusovej dopravy SNINA - NOVÁ SEDLICA od 12.12.2021 do 10.12.2022ea383_d8f2a_Cestovný poriadok autobusovej dopravy Snina-Nová Sedlica od 12.12.2021 do 10.12.2022.pdf
2.12.202116.12.2021Návrh rozpočtu obce Kolbasov na roky 2022-2024f28f1_Návrh rozpočtu obce-na roky 2022-2024 Kolbasov.pdff28f1_3 prílohy k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024.pdf
25.11.2021Návrh plánu kontrolnej činnosti v obci Kolbasov na I. polrok 20229449e_Návrh plánu kontrolnej činnosti v obci Kolbasov na I. POLROK 2022 .pdf
12.11.202127.11.2021Návrh VZN č. 01-2021, o miestnych daniach a poplatkoch1e026_VZN č. 1-2021 o miestnych daniach a poplatkoch (Kolbasov)č.1.pdf
1.10.2021Úprava rozpočtu k 30.09.2021d71af_Príloha- rozpočtová požiadavka 05-2021 (obec Kolbasov).pdfd71af_Rozpočtové opatrenie 5 2021.pdf
28.6.2021Oznam o dočasnom zákaze vstupu na územie Vojenského obvodu Valaškovce JÚL 2021747d5_Plán činnosti 2021 júl.doc
3.5.2021Leták SODB na dosčítavanie obyvateľov0e1e5_SODB_AS_plagáty_všeobecný a ROR_A3_bez orez. značiek.pdf
3.5.2021SODB2021 - dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania 3.5.2021 - 13.6.2021a3f7e_SODB_AS_leták_všeobecný_bez orez. značiek.pdf
1.5.2021SOBD 202153e67_SODB2021.pdf
29.4.20211.6.2021Oznam o dočasnom zákaze vstupu na územie Vojenského obvodu Valaškovce Máj 2021de455_Plán činnosti 2021.pdf
9.4.20218.6.2021Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali a navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.0c2ff_Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov kataster Kolbasov.pdf
12.3.2021Sčítanie obyvateľov Spoločné tlačové vyhlásenie Štatistického úradu Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky1d6ae_TS_ESO_9.3.2021.pdf
26.2.202125.11.2021Výsledok výberové konania na funkciu hlavný kontrolór obce Kolbasov3cbb2_Uznesenie č 3 výberove konanie Hlavný kontrolór obce.pdf
15.2.2021Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za predchádzajúci kalendárny rok 202001992_Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za predchádzajúci kalendárny rok 2020 (Kolbasov).pdf
15.2.2021VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV – obec Kolbasov za rok 202020cd0_VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV – obec Kolbasov za rok 2020.pdf
15.2.202122.2.2021OZNAM, Týmto oznamujeme občanom Obce Kolbasov že dňa 21.02.2021 o 13.00 hod. sa uskutoční riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Kolbasov v Kultúrnom dome 472e6_Oznam pre verejnosť OZ (01-21).pdf
12.2.2021Informácia o sčítaní obyvateľov 2021- oznam 5ba8bb_narodnost vs. obcianstvo_ru.pdf
12.2.2021Informácia o sčítaní obyvateľov 2021- oznam 4a97fa_mensiny vseobecne_ru.pdf
12.2.2021Informácia o sčítaní obyvateľov 2021- oznam 3bfcf2_jazyk_ru.pdf
12.2.2021Informácia o sčítaní obyvateľov 2021- oznam 254731_HOAX_ru.pdf
12.2.2021Informácia o sčítaní obyvateľov 2021- oznam 1212e8_Letak_USVNM_a_SU_SR_A4_slovensky.pdf
11.2.202125.11.2021Testovanie obyvateľov obce Kolbasov - Harmonogram na štvrte kolo od 13.02.20218fc91_harmonogram testovania na 13.02.2021.pdf
4.2.202125.11.2021MOM - ky nachádzajúce sa v meste SNINA, kde je možné testovania sa počas pracovného týždňa a voľné dni e3a9e_zoznam MOM v SV.pdf
4.2.202125.11.2021Testovanie obyvateľov obce Kolbasov - Harmonogram na tretie kolo od 06.02.2021-07.02-202167019_ODPORÚČACÍ HARMONOGRAM CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA.pdf
29.1.2021Testovanie obyvateľov obce Kolbasov - Harmonogram na druhé kolo od 30.01.2021-31-01-2021ef65b_Harmonogram Kolbasov SV 2021.XLSX
20.1.2021Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!e6cc2_ts-eso-01-2021.pdf
20.1.2021Testovanie obyvateľov obce Kolbasov - Harmonogramb7c93_ODPORÚČACÍ HARMONOGRAM CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA.pdf
8.1.2021Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Kolbasov9d313_Výberové konanie na funkciu hlavn. kontrol. obce Kolbasov (2021).pdf
26.11.2020Sčítanie obyvateľov 2021 - informácie18842_SODB-DL-Letak.pdf
25.11.2020Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácií výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky a0874_Výzva VSD.pdf
2.11.202017.11.2020Oznámenie o zrušení trvalého pobytu.pdf Anna Miňová a Anna Penteovád35ea_Oznámenie o zrušení trvalého pobytu.pdf
27.10.202011.11.2020Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Tomáš ŠIKET0a45a_Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Tomáš ŠIKET.pdf
Vytvorené: 04.12.2022Posledná aktualizácia: 04.12.2022