Zmluva

Webové sídlo obce Kolbasov www.kolbasov.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).

Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Dátum zverejneniaDátum uzavretiaČíslo zmluvy/dodatkuDodávateľPrílohaInfo
31.12.2014Marián Klepco, Kalná Roztoka99156_zmluva_o_dielo_str.1.pdf 99156_zmluva_o_dielo_str.2_0.pdf 99156_zmluva_o_dielo__str.3.pdf
06.11.201420-46416 Union poisťovňa88ad4_poistna_zmluva_c._20-46416_str.1.pdf 88ad4_poistna_zmluva_c._20-46416_str.2.pdf
29.09.2014Slovak Telekom, a.s.27e58_zmluva_k_suhlasu_str.1.pdf 27e58_zmluva_k_suhlasu_str.2.pdf 27e58_suhlas_na_inkaso.pdf
29.09.2014Slovak Telekom, a.s.7e53b_zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_str.1.pdf 7e53b_zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_str.2.pdf 7e53b_dodatok_k_zmluve_str.1.pdf 7e53b_dodatok_k_zmluve_str.2.pdf
23.09.2014Slovanet, a.s. Bratislava11c98_Darovacia-zmluva-str.1--1.pdf 11c98_Darovacia-zmluva-str.2--1.pdf
23.09.2014 Slovanet, a.s. Bratislava3382d_Zmluva-o-poskytnuti-NFP-obci-str.1-.pdf 3382d_Zmluva-o-poskytnuti-NFP-obci-str.2-.pdf 3382d_Zmluva-o-poskytnuti-NFP-obci-str.3-.pdf
23.09.2014 Slovanet, a.s. Bratislavafca1a_Zmluva-o-spolupraci-str.1-.pdf fca1a_Zmluva-o-spolupraci-str.2-.pdf fca1a_Zmluva-o-spolupraci-str.3-.pdf
19.09.2014 Milan a Katarína Demjanovi, Snina4fd3b_Kupna-zmluva-Demjan-a-manz..pdf
28.08.2014 140809 IFOsoft v.o.s.86c9d_zmluva_c._140809_str.1_0.pdf 86c9d_zmluva_c._140809_str.2.pdf
13.06.2014PR01619 Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava47d42_Dokument1.pdf 47d42_
05.05.2014 Ing. Janka Herpáková47428_zmluva_o_audite_str.1.pdf 47428_zmluva_o_audite_str.2.pdf 47428_zmluva_o_audite_str.3.pdf
31.01.20146305100314 Komunálna poisťovňa, a.s.130a6_zmluva_o_urazovom_poisteni_uoz_na_mos_str._1.pdf 130a6_zmluva_o_urazovom_poisteni_uoz_na_mos_str._2.pdf
28.08.2013 1/2013 FÚRA s.r.o.4b3df_dodatok_c._1-2013_obec_kolbasov.pdf
08.08.2013Slovanet, a.s.e8bd0_kupna_zmluva_a_zmluva_o_dielo.jpeg e8bd0_zmluva_str._2.jpeg e8bd0_zmluva_str._3.jpeg e8bd0_zmluva_str._4.jpeg e8bd0_zmluva_str._5.jpeg e8bd0_zmluva_str._6.jpeg
02.08.2013 130802 IFOsoft v.o.s.9c525_zmluva_c._130802_str.1.pdf 9c525_zmluva_c._130802_str._c.2.pdf
22.05.201301/2013Erika Kocovácb0fc_Najomna-zmluva-PZ.pdf
17.04.2013VO 170413-2Premier Consulting, spol. s r.o.eb164_zmluva_o_dielo_c._vo_170413-2.pdf eb164_zmluva_o_dielo_c._vo_170413-2_str._c.2.pdf eb164_zmluva_o_dielo_c._vo_170413-2_str._c.3.pdf
10.04.2013 Lepal Technik, spol. s r.o.7a0c1_ramcova_zmluva.pdf 7a0c1_ramcova_zmluva______str._c.2.pdf
22.03.20131/2012MUDr. Michaela HÜBNEROVÁ4ca5c_zmluva_o_poskytovani_sluzieb.pdf 4ca5c_zmluva_o_poskytovani_sluzieb_str._c.2.pdf 4ca5c_zmluva_o_poskytovani_sluzieb_str._c.3.pdf 4ca5c_zmluva_o_poskytovani_sluzieb_str._c.4.pdf
05.03.20139905536464Slovak Telekom, a.s.ca314_zmluva_o_kupe_akcioveho_zariadenia.pdf