Kontakt

Obecný úrad Kolbasov
26
067 66 Kolbasov

Meno alebo názov                                              Telefón                                    Email
Kancelária OcÚ                                                     057 7698129                            obec@kolbasov.sk
Jana Sidorová, starostka obce                            0918372871                            obec@kolbasov.sk
Peter Mlynár, zodpovedná osoba                    0907925060                            zodpovednaosoba@ppprotect.sk