Chrám troch svätiteľov

Murovaný grécko-katolícky chrám Všetkých svätých. Nachádza sa v strede dediny. Bol postavený pred rokom 1866. Schody ktoré vedú ku zvonici, boli kedysi súčasťou pôvodnej cerkvi, ktorá stála na tomto mieste. Tá bola postavená pravdepodobne začiatkom 17. storočia a zasvätená sv. Mikulášovi.

Druh : sakrálne stavby