VZN
DátumNadpisPopisSúbor
28.11.2022VZN č. 03-2022, o miestnych daniach a poplatkoch - po schválení2378c_VZN č. 3-2022 o miestnych daniach a poplatkoch.pdf
10.11.2022 Návrh VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady57b92_VZN č. 3-2022 o miestnych daniach a poplatkoch (Kolbasov).pdf
01.06.2022VZN č. 1/2022 o určovaní a zmenách ulíc a verejných priestranstiev na území obce Kolbasov55f8b_VZN č. 1-2022 o určovaní a zmenách ulíc a verejných priestranstiev na území obce kolvasov.pdf
01.06.2022VZN č. 2/2022

VZN č. 2/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý  čas alebo na určitom mieste na území obce Kolbasov

e9ac8_VZN č. 2-2022.pdf
13.05.2022NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 1/2022 O URČOVANÍ A ZMENÁCH NÁZVOV ULÍC A VEREJNÝCH PREIESRANSTIEV NA ÚZEMÍ OBCE KOLBASOV39e79_Návrh VZN obce KOLBASOV Názvy ulic a verejných prietranstiev 1-2022.pdf
13.05.2022NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 2/2022 O ČINNOSTIACH, KTORÝCH VYKONÁVANIE JE ZAKÁZANÉ ALEBO OBMEDZENÉ NA URČITÝ ČAS ALEBO NA RUČITOM MIESTE NA ÚZEMÍ OBCE KOLBASOV5eee2_Všeobecne záväzné nariadenie Číslo 2-2022.pdf
17.12.2021 VZN č. 01-2021, o miestnych daniach a poplatkoch po schváleníe87b6_VZN č. 1-2021 o miestnych daniach a poplatkoch (Kolbasov).pdf
12.11.2021Návrh VZN č. 01-2021, o miestnych daniach a poplatkoch8a400_VZN č. 1-2021 o miestnych daniach a poplatkoch (Kolbasov)č.1.pdf8a400_
16.12.2020VZN 2020 o daniach a poplatkoch - Kolbasov49d06_VZN 2020 o daniach a poplatkoch - Kolbasov.pdf
23.11.2020Návrh VZN obec Kolbasov č. 1/2020 o miestnych daniach a poplatkochbd1d8_Návrh VZN obce Kolbasov č.1-2020 o daniach a poplatkoch.pdf