Iné
DátumNázovPartnerIČOPrílohaInfo
31.03.2015Návrh Záverečného účtu obce Kolbasov za rok 2014 00323152fa0a0_zaverecny_ucet_obce_kolbasov_za_rok_2014.pdf
31.03.2015Záverečný účet obce Kolbasov za rok 2014 0032315248af5_zaverecny_ucet_obce_kolbasov_za_rok_2014_0.pdf
31.03.2015Výročná správa obce Kolbasov za rok 2014 00323152055a8_vyrocna_sprava_obce_kolbasov_za_rok_2014.pdf
11.02.2015Uznesenia z riadneho rokovania OZ Obce Kolbasov zo dňa 08.02.02015 00323152abc5b_uznesenie_c._1.pdfabc5b_uznesenie_c._2.pdfabc5b_uznesenie_c._3_b.pdfabc5b_uznesenie_c._4.pdfabc5b_uznesenie_c._5a.pdfabc5b_uznesenie_c._5b.pdfabc5b_uznesenie_c._5c.pdfabc5b_uznesenie_c._3.pdf
11.02.2015Zapisnica z riadneho zasadnutia OZ Obce Kolbasov konaného dňa 08.02.02015 00323152429b3_zapisnica_str.1.pdf429b3_zapisnica_str.2.pdf429b3_zapisnica_str.3.pdf429b3_zapisnica_str._4.pdf429b3_zapisnica_str._5.pdf429b3_zapisnica_str._6.pdf429b3_prezencna_listina.pdf
11.02.2015Výsledok výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Kolbasov0032315257dd7_uznesenie_c._3_0.pdf
31.12.2014Zápisnica - Prieskum trhu - vyhodnotenie00323152d457d_zapisnica_-_prieskum_trhu_str.1.pdfd457d_zapisnica_-_prieskum_trhu_str.2.pdf
23.12.2014Výberové konanie na funkciu : Hlavný kontrolór obce Kolbasov003231527eff7_vyberove_konanie_na_funkciu_-_hlavny_kontrolor_obce_kolbasov_str.1_0.pdf7eff7_vyberove_konanie_na_funkciu_-_hlavny_kontrolor_obce_kolbasov_str.2_0.pdf
01.12.2014Rozpočet Obce Kolbasov na r. 2015-2017 0032315218cce_navrh_rozpoctu_-_podrobny_vypis_-_2015_prijmy.pdf18cce_navrh_rozpoctu_-_podrobny_vypis_-_2015_vydavky_str._1.pdf18cce_n._r._podrobny_vypis_-_2015_vydavky_str._2.pdf18cce_n._r._-_podrobny_vypis_-_2015_vydavky_str._3.pdf18cce_n.r._-_podrobny_vypis_-_2015_vydavky_str._4.pdf18cce_n._r._podrobny_vypis_-_2015_vydavky_str._5.pdf
23.06.2014Ponuka majetku - zverejnenie zámeru003231520f23f_ponuka_majetku_-_zverejnenie_zameru.jpeg
30.04.2014Výročná správa obce Kolbasov za rok 2013 0032315228f36_vyrocna_sprava_obce_kolbasov_za_rok_2013.pdf
25.04.2014Záverečný účet obce Kolbasov za rok 2013003231528a598_zaverecny_ucet_obce_kolbasov_za_rok_2013.pdf
25.04.2014Návrh Záverečného účtu obce Kolbasov za rok 2013 00323152e206b_navrh_zaverecneho_uctu_obce_kolbasov_za_rok_2013.pdf
24.06.2013VZN o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom 00323152cef9c_vzn_o_nakladani_s_komunalnym_...__obec_kolbasov__0.pdf
03.06.2013Návrh VZN o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom 00323152d7364_vzn_o_nakladani_s_komunalnym_...__kolbasov_.pdf
27.05.2013Výročná správa obce Kolbasov za rok 2012 00323152fbce8_vyrocna_sprava_obce_kolbasov__za_rok_2012_.pdf
15.05.2013Návrh Záverečného účtu obce Kolbasov za rok 2012003231526c78a_zaverecny_ucet_obce_za_rok_2012__kolbasov_.pdf
15.05.2013Záverečný účet obce Kolbasov za rok 20120032315275754_zaverecny_ucet_obce_za_rok_2012__kolbasov__0.pdf
28.10.2011Nórsky projekt v Uličskej doline67cd7_Norsky-projekt-v-Ulicskej-doline.pdf
28.10.2011Výberové konanie na funkciu : Hlavný kontrolór obce Kolbasov9a80a_vyberove_konanie_na_funkciu_hlavneho_kontrolora_obce_kolbasov.pdf9a80a_vyberove_konanie_na_funkciu_hlavneho_kontrolora_obce_kolbasov.pdf__str._c._2.pdf