Iné
DátumNázovPartnerIČOPrílohaInfo
16.03.2017Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie OZ obce Kolbasov dňa 26.03.201700323152027be_Oznam-pre-verejnost-01-17- (1).pdf
10.03.2017PHSR - Obce Kolbasov na roky 2017-2025 -návrh na schválenie00323152b7ca2_PHSR-Kolbasov.pdf
16.12.2016Uznesenia z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov zo dňa 11.12.2016003231525efd0_Uznesenia-OZ-Kolbasov-11.12.2016-.pdf
16.12.2016Zápisnica z riadneho rokovania OZ Obce Kolbasov zo dňa 11.12.2016 003231528aefc_zapisnica-zOZ-11.12.2016.pdf
15.12.2016Rozpočet Obce Kolbasov na roky 2017-20190032315271f04_Rozpocet-Obce-Kolbasov-na-roky-2017-2019.pdf71f04_Rozpocet-Obce-Kolbasov-na-rok-2017-1.pdf
15.12.2016Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 zo dňa 11.12.201600323152e9e4a_Formular-rozpoctovej-poziadavky-c.-3-2016.pdfe9e4a_Rozpoctove-opatrenie-c.-3-2016-1.pdf
28.11.2016Oznam o prerušení distribúcie el. energie v obci Kolbasov - mesiac december 201600323152ca327_Oznam-o-preruseni-distribuce-el.-energie.pdf
23.11.2016Návrh - rozpočtu, príjmov a výdavkov Obce Kolbasov na rok 2017 00323152d28dc_Navrh-rozpoctu-prijmy-a-vydavky-Obce-Kolbasov-na-rok-2017.pdf
16.11.2016Návrh plánu kontrolnej činnosti v obci Kolbasov na 1. polrok 2017 00323152ea8fa_Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-1.-polrok-2017.pdf
28.09.2016Uznesenia z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov zo dňa 25.09.201600323152b7951_Uznesenia-z-riadneho-rokovania-OZ-Obce-Kolbasov-zo-dna-25.09.2016.pdf
28.09.2016Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov konaného dňa 25.09.201600323152b1bf1_Zapisnica-z-riadneho-OZ-Obce-Kolbasov-konaneho-dna-25.09.2016.pdf
28.09.2016Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 zo dňa 25.09.2016 003231526087a_Priloha-rozpoctova-poziadavka-02-2016-obec-Kolbasov-.pdf6087a_Rozpoctove-opatrenie-c.-2-2016-zo-dna-25.09.2016.pdf
28.09.2016Správa audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou obce Kolbasov za rok 2015345709189ce23_Sprava-auditora-individualna-2015-Kolbasov.pdf
28.09.2016Výročná správa obce Kolbasov za rok 2015 003231526bb4c_Vyrocna-sprava-individualna-2015-Kolbasov.pdf
11.08.2016Nórsky projekt v Uličskej doline0032315239675_Norsky-projekt-v-Ulicskej-doline-1.pdf
27.06.2016VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kolbas00323152f88e9_1467015873.pdff88e9_1467229488.pdff88e9_Harmonogram-na-rok-2017-vyvoz-odpadu-.pdff88e9_Harmonogram-zberu-odpadu-na-rok-2018.pdf
27.06.2016Uznesenia z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov zo dňa 26.06.20160032315213782_1467201511.pdf
27.06.2016Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov konaného dňa 26.06.201600323152e38a9_1467201330.pdf
27.06.2016Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 zo dňa 26.06.201600323152f1b09_1467184694.pdff1b09_1467184734.pdf
27.06.2016Záverečný účet Obce Kolbasov a rozpočtové hospodárenie za rok 201500323152c34be_1467229554.pdf