Iné
DátumNázovPartnerIČOPrílohaInfo
11.12.2019Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ Obce Kolbasov konaného dňa 08.12.2019 00323152646ad_Zapisnica-z-riadneho-OZ-Kolbasov-dna-08.12.2019-1.pdf
11.12.2019Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 zo dňa 08.12.2019 003231527dc95_Formular-rozpoctovej-poziadavky.pdf7dc95_Rozpoctove-opatrenie-c.-4-2019-zo-dna-08.12.2019-1 (1).pdf
11.12.2019Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolbasov č. 1/2019 o Miestnych daniach a miestnom poplatku za odp00323152521b7_VZN-c.-1-2019-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady.pdf
29.11.2019Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Kolbasov dňa 08.012.201900323152e88ad_Oznam-pre-verejnost-04-19--2.pdf
21.11.2019Návrh plánu kontrolnej činnosti v obci Kolbasov na 1. polrok 202000323152a0809_Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-v-obci-Kolbasov-na-1.-polrok-2020.pdf
21.11.2019Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o Miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 00323152e7d8b_Navrh-VZN-2019-o-daniach-a-poplatkoch-Kolbasov.pdf
21.11.2019Systém náležitej starostlivosti - informácia preobhospodarovateľov lesa00151866d4a8f_System-nale-itej-starostlivosti-informacia-pre-obhospodarovate-ov-lesa.pdf
21.11.2019Návrh rozpočtu Obce Kolbasov na roky 2020-2022 na pripomienkovanie0032315277e07_Navrh-rozpoctu-Obce-Kolbasov-na-roky-2020-2022.pdf
15.11.2019Návrh Rozpočtu obce Kolbasov na roky 2019-2021 (na pripomienkovanie) 003231528a392_Navrh-Rozpoctu-obce-Kolbasov-na-roky-2019-2021-1.pdf
15.11.2019Návrh plánu kontrolnej činnosti v obci Kolbasov na 1. polrok 2019 003231529fe68_Navrh-planu-l.2019-3.pdf
30.10.2019Oznámenie verejnou vyhláškou441049445a947_Oznamenie-verejnou-vyhlaskou-Prelozka-VN297-p.-b.-275-az-283-Topola-Kolbasov-3.pdf
04.10.2019Uznesenia z riadneho zasadnutia OZ Obce Kolbasov konaného dňa 29.09.2019 00323152b0b12_Uznesenia-OZ-Kolbasov-29.09.2019-.pdf
04.10.2019Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ Obce Kolbasov konaného dňa 29.09.2019 00323152513f1_Zapisnica-29.09.2019-Riadn-ho-OZ.pdf
02.10.2019Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 zo dňa 29.09.201900323152443f7_Priloha-rozpoctova-poziadavka-03-2019.pdf443f7_Rozpoctove-opatrenie-c.-3-2019-zo-dna-29.09.2019.pdf
18.09.2019Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Kolbasov dňa 29.09.2019 00323152a8f41_Oznam-pre-verejnost-03-19- (1).pdf
26.07.2019Výročná správa obce Kolbasov za rok 2018 003231522cf51_Vyrocna-sprava-obce-Kolbasov-rok-2018.pdf
26.07.2019Správa audítora o overení riadnej účtovnej závierky a výročnej správy obce Kolbasov za rok 2018345709182720a_SPRAVA-AUDITORA-2018.pdf
26.06.2019Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 zo dňa 23.06.2019 0032315213250_Priloha-rozpoctova-poziadavka-02-2019-obec-Kolbasov-.pdf13250_Rozpoctove-opatrenie-c.-2-2019-zo-dna-23.06.2019.pdf
26.06.2019Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ OBCE Kolbasov konaného dňa 23.06.201900323152d0157_Z-pisnica-OZ-Kolbasov-23.06.2019.pdf
26.06.2019Záverečný účet obce Kolbasov za rok 2018 00323152990bd_Zaverecny-ucet-obce-Kolbasov-za-rok-2018.pdf