Iné
DátumNázovPartnerIČOPrílohaInfo
01.07.2020Uznesenia z riadneho zasadnutia OZ obce Kolbasov konaného dňa 28.06.2020 00323152bc773_Uznesenia-OZ-Kolbasov-28.06.2020-.pdf
22.06.2020Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Kolbasov dňa 28.06.2020 00323152a20f1_Oznam-pre-verejnost-02-20- (1).pdf
22.06.2020Informácia o oznámení 00151866f353b_Informacia-o-oznameni-Plan-rozvoja-VV-a-VK-pre-uzemie-PK-2021-2027-1.pdf
01.06.2020Návrh plánu kontrolnej činnosti v obci Kolbasov na 2. polrok 2020 0032315239ffe_Navrh-Planu-kontrolnej-cinnosti-na-2.-polrok-2020.pdf
27.05.2020Oznam o dočasnom zákaze vstupu na územie Vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci jún 2020
22.04.2020Oznam- Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete.7ba36_COVID-19-1.png7ba36_COVID-19-2.pdf7ba36_desatoro.pdf7ba36_IK-Preov-obete-obania.pdf7ba36_Letacik-skladacka-NEW.PDF7ba36_letak-final.docx
06.04.2020Uznesenia z riadneho zasadnutia OZ obce Kolbasov konaného dňa 29.03.202000323152997ac_UZNESENIA-29.03.2020.pdf
06.04.2020Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ obce Kolbasov zo dňa 29.03.2020003231522b718_Zapisnica-29.03.2020.pdf
06.04.2020Oznámenie o funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára003231529f3be_oznamenie.pdf
06.04.2020Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ obce Kolbasov zo dňa 29.03.2020 0032315221006_Zapisnica-29.03.2020 (1).pdf
30.03.2020Návrh záverečného účtu Obce Kolbasov za rok 2019 00323152f65c4_Navrh-Zaverecneho-uctu-obce-za-rok-2019-Kolbasov.pdff65c4_Vybrane-vydavky-k-31.12.2019-Kolbasov-Priloha-c.1-k-Navrhu-Zaverecnehouctu-.pdf
27.03.2020Oznam pre verejnosť ako triediť odpad 1Q359423553a65b_Letak-obce-PAPIER-1.Q..2020.pdf
24.03.2020Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Kolbasov dňa 29.03.202000323152bef03_Oznam-pre-verejnost-01-20--1.pdf
23.03.2020Nariadenie mimoriadnej zmeny cestovných poriadkov od 23.03.2020 378704756216a_cestovny-poriadok-platny-od-23.03.2020.pdf
16.03.2020Nariadenie mimoriadnej zmeny cestovných poriadkov od 16.03.2020 do 27.03.2020378704759b1f3_Nariadenie-mimoriadnej-zmeny-cestovnych-poriadkov-od-16.03.2020-do-27.03.2020 (1).pdf
10.02.2020Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 201900323152e121a_Vypocet-vytriedenia-komunalnych-odpadov-za-rok-2019-Obec-Kolbasov-.pdfe121a_Zverejnenie-udajov-o-urovni-vytriedenia-za-predchadzajuci-kalendarny-rok-2019 (1).pdf
27.01.2020Skutočné plnenie rozpočtu obce Kolbasov za roky 2018-2019003231526553b_Skutocne-plnenie-rozpoctu-obce-Kolbasov-za-roky-2018-2019.pdf
10.01.2020Zámer o odpredaj nehnuteľného obecného pozemku003231525f29c_Zamer-na-odpredaj-pozemku (1).pdf
11.12.2019Schválený rozpočet obce Kolbasov na roky 2020-2022 0032315230629_Rozpocet-obce-Kolbasov-schvaleny-na-roky-2020-2022.pdf
11.12.2019Uznesenia z riadneho zasadnutia OZ Obce Kolbasov konaného dňa 08.12.2019 00323152ba3e4_Uznesenia-OZ-Kolbasov-zo-dna-08.12.2019-1.pdf