Iné
DátumNázovPartnerIČOPrílohaInfo
28.03.2018Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 zo dňa 24.03.201800323152655dc_Rozpoctove-opatrenie-c.-1-2018-zo-dna-24.03.2018.pdf655dc_Priloha-rozpoctova-poziadavka-01-2018-obec-Kolbasov--1.pdf
27.03.2018Zapisnica z riadneho zasadnutia OZ Obce Kolbasov konaného dňa 24.03.0201800323152a7e48_Zapisnica-OZ-Kolbasov-24.03.2018.pdf
27.03.2018Uznesenia z riadneho rokovania OZ Obce Kolbasov zo dňa 24.03.02018 00323152d35e6_UZNESENIA-24.03.2018.pdf
16.03.2018Návrh Záverečného účtu obce Kolbasov za rok 20170032315258cef_Navrh-Zaverecneho-uctu-obce-za-rok-2017-Kolbasov-.pdf
16.03.2018Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie OZ obce Kolbasov dňa 24.03.2018 0032315244e8c_Oznam-pre-verejnost-01-18-.pdf
03.02.2018Uznesenia z ustanovujúceho rokovania OZ Obce Kolbasov zo dňa 02.12.02018 00323152b3b87_Uznesenia-ustanovujuceho-OZ-Kolbasov-02.12.2018.pdf
03.01.2018Informácia o správe a návrhu "POH PK na roky 2016-202000323152c7891_Informacia-o-oznameni-program-odpadove-hospodarrstvo-PSK.pdf
29.12.2017Harmonogram na vývoz odpadu na rok 2018a8549_Kolbasov-SV.pdf
29.12.2017Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 zo dňa 29.12.2017 00323152b2ab3_Rozpoctove-opatrenie-c.-3-2017-zo-dna-29.12.2017 (1).pdf
22.12.2017Súhlasne Rozhodnutie na výrub drevín36599361e152c_Rozhodnutie-na-vyrub-drevin-VSD-1--1.pdf
14.12.2017Uznesenia z riadneho rokovania OZ Obce Kolbasov zo dňa 10.12.2017003231529dcd3_Uznesenia-OZ-Kolbasov-10.12.2017-po-uprave-c.2.pdf
14.12.2017Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ Obce Kolbasov konaného dňa 10.12.201700323152cf370_zapisnica-z-riadneho-OZ-10.12.2017-po-uprave-c.-2.pdf
13.12.2017Rozpočet obce Kolbasov na roky 2018-2020 003231521bac5_Prijmy-a-vydavky-na-r.-2018-2020.pdf
13.12.2017Všeobecne záväzne nariadenie Obce Kolbasov o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 00323152cc3f7_VZN-elektronicka-komunikacia-obce-Kolbasov.pdf
11.12.2017Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania00323152fa4a0_oznamenie-o-zacatispravneho-konania.pdf
24.11.2017Návrh plánu kontrolnej činnosti v obci Kolbasov na 1. polrok 2018 00323152a454a_Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-1.pdf
24.11.2017Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie OZ obce Kolbasov dňa 10.12.2017 00323152539ae_Oznam-pre-verejnos-04-17-.pdf
24.11.2017Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kolbasov o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 00323152fc29e_VZN-elektronicka-komunikacia-obce-Kolbasov-navrh--1.pdf
24.11.2017Návrh rozpočtu obce Kolbasov na roky 2018 - 202000323152bcc4c_Navrh-rozpoctu-na-roky-2018-2020.pdf
23.11.2017Informácia o zmene navrhovanej činnosti - "Modernizácia cestného spojenia medzi PSK a Zakarpatskou3793685961ac3_obalka-2-doc (1).doc61ac3_Informacia-o-oznameni-modernizacia-cestneho-spojenia-PSK-Ukrajina-.pdf