Iné
DátumNázovPartnerIČOPrílohaInfo
26.10.2017Oznámenie verejnou vyhláškou 36599361f23f4_Oznamenie-verejnou-vyhlaskou.pdf
06.10.2017Zoznam kandidátov pre voľby do VÚC 2017 - PSK3035a_700-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-volby-predsedu-samospravneho-kraja (1).pdf3035a_709-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-volby-do-zastupitelstva (1).pdf
28.09.2017Uznesenia z riadneho OZ obce Kolbasov zo dňa 24.09.2017 00323152c745c_uznesenia-24.09.2017--2.pdf
28.09.2017Zápisnica z riadneho rokovania OZ obce Kolbasov zo dňa 24.09.201700323152b0665_zapisnica-z-riadneho-OZ-24.09.2017--2.pdf
25.09.2017Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 zo dňa 24.09.2017 00323152d5daf_Priloha-rozpoctova-poziadavka-02-2017-obec-Kolbasov--1.pdfd5daf_Rozpoctove-opatrenie-c.-2-2017-zo-dna-24.09.2017-1.pdf
13.09.2017Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie OZ obce Kolbasov dňa 24.09.2017003231522bf0a_Oznam.pdf
18.08.2017Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK0032315216527_Urcenie-el.-adresy-na-dorucovanie-oznam-volby-do-VUC-2017- (1).pdf
28.06.2017Informácia pre voličov - voľby do VÚC 2017 00323152900d2_Informacia-pre-volica-volby-do-VUC-2017-A4- (1).pdf
26.06.2017Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 zo dňa 25.06.20170032315256a09_Priloha-rozpoctova-poziadavka-01-2017-obec-Kolbasov-.pdf56a09_Rozpoctove-opatrenie-c.-1-2017-Kolbasov-.pdf
26.06.2017Záverečný účet Obce Kolbasov za rok 2016 0032315226d7b_Zaverecny-ucet-obce-za-rok-2016-Kolbasov-.pdf
26.06.2017Správa audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou obce Kolbasov za r. 201634570918aaeb9_SPRAVA-AUDITORA- (1).pdf
26.06.2017Výročná správa Obce Kolbasov za rok 201600323152c482e_Vyrocna-sprava-obce-rok-2016-Kolbasov-.pdf
26.06.2017Uznesenia z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov zo dňa 25.06.2017003231523f868_uznesenia-25.06.2017-1.pdf
26.06.2017Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov konaného dňa 25.06.201700323152e90af_Zapisnica-OZ-Kolbasov-25.06.2017--2.pdf
16.06.2017Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie OZ obce Kolbasov dňa 25.06.20170032315236a7e_Oznam-pre-verejnost-02-17-.pdf
07.06.2017Návrh plánu kontrolnej činnosti v obci Kolbasov na 2. polrok 2017 00323152ad620_Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-2.-polrok-2017.pdf
03.04.2017Návrh záverečného účtu obce Kolbasov za rok 2016003231529cdd0_Navrh-zaverecneho-uctu-obce-Kolbasov-za-rok-2016.pdf
27.03.2017Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kolbasov na roky 2017-2025 (dokument po schválení) 003231522199f_PHSR-Kolbasov-1.pdf
27.03.2017Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov konaného dňa 26.03.201700323152f8e1e_Zapisnica-OZ-Kolbasov-26.03.2017-2--1.pdf
27.03.2017Uznesenia z riadneho rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov zo dňa 26.03.2017 003231521c7bf_UZNESENIA-26.03.2017-2--1.pdf