Iné
DátumNázovPartnerIČOPrílohaInfo
26.06.2019Uznesenia z riadneho zasadnutia OZ Obce Kolbasov konaného dňa 23.06.2019003231520a4ce_Uznesenia-OZ-Kolbasov-23.06.2019--1.pdf
26.06.2019Záverečný účet obce Kolbasov za rok 2018 00323152ccd0c_Zaverecny-ucet-obce-Kolbasov-za-rok-2018-1.pdfccd0c_priloha-k-zaverecnemu-uctu-obce-Kolbasov-2018-1.pdf
16.06.2019Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva Kolbasov dňa 23.06.2019 00323152fdb88_Oznam-pre-verejnost-02-19- (1).pdf
29.05.2019Návrh plánu kontrolnej činnosti v obci Kolbasov na 2. polrok 201900323152926e1_Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-v-obci-Kolbasov-na-2.-polrok-2019.pdf
29.04.2019Návrh Záverečného účtu obce Kolbasov za rok 2018 0032315209db9_Zaverecny-ucet-obce-za-rok-2018-Kolbasov-.pdf09db9_priloha-k-zaverecnemu-uctu-obce-Kolbasov-2018.pdf
08.04.2019Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu (voľby do EP00323152f36fb_Urcenie-el.-adresy-na-dorucovanie-ziadosti-o-vydanie-hlas.-preukazu-1.pdf
08.04.2019Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ Obce Kolbasov konaného dňa 31.03.201900323152ee37c_Zapisnica-31.03.2019-1.pdf
08.04.2019Uznesenia z riadneho zasadnutia OZ Obce Kolbasov konaného dňa 31.03.20190032315285222_UZNESENIA-31.03.2019-1.pdf
01.04.2019Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 zo dňa 31.03.201900323152da29a_Priloha-rozpoctova-poziadavka-01-2019-obec-Kolbasov-.pdfda29a_Rozpoctove-opatrenie-c.-1-2019-zo-dna-31.03.2019.pdf
22.03.2019Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kolbasov dňa 31.03.201900323152fe074_Oznam-pre-verejnost-01-19- (1).pdf
19.03.2019Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK (voľ003231526143e_Urcenie-el.-adresy-na-dorucovanie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-OkVK-volby-do-EP-2019- (1).pdf
25.02.2019KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 00323152bf761_Kandidati-na-prezidenta-SR-16.03.2019 (1).pdf
07.02.2019Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu (voľby prezid 003231524abab_Urcenie-el.-adresy-na-dorucovanie-ziadosti-o-vydanie-hlas.-preukazu.pdf
06.02.2019Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018003231521a95f_VYPOCET-VYTRIEDENIA-KOMUNALNYCH-ODPADOV-Obec-Kolbasov-rok-2018-.pdf1a95f_Zverejnenie-udajov-o-urovni-vytriedenia-za-predchadzajuci-kalendarny-rok-2018.pdf
04.02.2019Voľby do Európskeho parlamentu na území SR (dňa 25.05.2019) - Informácie pre voliča 003231523bfd8_Volby-do-Europskeho-parlamentu-Informacie-pre-volica (1).pdf
24.01.2019Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK (voľ 0032315253c1e_Informacie-pre-volica (1).pdf
10.01.2019Voľby prezidenta SR (dňa 16.03.2019) - Informácie pre voliča 00323152cfca9_Informacie-pre-volica (1).pdf
14.08.2018Oznámenie o o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 20180032315211a8b_OZNAMENIE-o-pocte-obyvatelov.pdf
05.12.2018Rozpočet obce Kolbasov na roky 2019-2021 (po schválení)00323152c061f_Rozpocet-obce-Kolbasov-na-roky-2019-2021-po-schvaleni-.pdf
03.12.2018Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ Obce Kolbasov konaného dňa 02.12.0201800323152c9487_Zapisnica-z-riadneho-OZ-dna-02.2018-1.pdf