Iné
DátumNázovPartnerIČOPrílohaInfo
10.06.2016Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce00323152ab9ca_1465654524.pdfab9ca_1465655494.pdf
24.05.2016Oznámenie o strategickom dokumente PHSR obce Kolbasov na roky 2016-20250032315235088_oznamenie_o_strategickom_dokumente_1._cast.pdf35088_oznamenie_o_strategickom_dokumente_2._cast.pdf
31.03.2016Návrh Záverečného účtu obce Kolbasov a rozpočtové hospodárenie za rok 201500323152fa472_navrh_zaverecneho_uctu_obce_kolbasov__za_rok_2015.pdf
20.03.2016Zapisnica z riadneho zasadnutia OZ Obce Kolbasov konaného dňa 20.03.2016 003231520da74_zapisnica_z_riadneho_zasadnutia_oz_obce_kolbasov_konaneho_dna_20.03.2016.pdf
20.03.2016Uznesenia z riadneho rokovania OZ Obce Kolbasov zo dňa 20.03.201600323152136f5_uznesenia_z_riadneho_rokovania_oz_obce_kolbasov_zo_dna_20.03.2016.pdf
14.12.2015Rozpočet obce Kolbasov na roky 2016-201800323152c32bf_rozpocet_obce_kolbasov_na_roky_2016-2018.pdf
14.12.2015VZN č. 2/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Kolbasovb968e_VZN č. 02-2015_o_vylepovani_plagatov_(Kolbasov).pdf
13.12.2015Návrh na zmenu rozpočtu a rozpočtové opatrenie 003231520beed_rozpoctove_opatrenie_c._3-2015_str.1.pdf0beed_rozpoctove_opatrenie_c._3-2015_str.2 (1).pdf0beed_navrh_na_zmenu_rozpoctu_ro_c._3-2015 (1).pdf
13.12.2015Uznesenia z riadneho rokovania OZ Obce Kolbasov zo dňa 13.12.20150032315240c00_uznesenia_z_riadneho_rokovania_obecneho_zastupitelstva__obce_kolbasov_zo_dna_13.12.2015.pdf
13.12.2015Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ Obce Kolbasov konaného dňa 13.12.2015 003231523ac6e_zapisnica_z_riadneho_obecneho_zastupitelstva_obce_kolbasov_konaneho_dna_13.12.2015.pdf
13.12.2015Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ Obce Kolbasov konaného dňa 13.12.2015 0032315246ee1_zapisnica_z_riadneho_obecneho_zastupitelstva_obce_kolbasov_konaneho_dna_13.12.2015 (1).pdf
13.12.2015Uznesenia z riadneho rokovania OZ Obce Kolbasov zo dňa 13.12.201500323152e14e7_uznesenia_z_riadneho_rokovania_obecneho_zastupitelstva__obce_kolbasov_zo_dna_13.12.2015 (1).pdf
30.08.2015Uznesenia z riadneho rokovania OZ Obce Kolbasov zo dňa 23.08.02015 003231529df21_uznesenia_oz_kolbasov__23.08.2015_.pdf
26.08.2015Zapisnica z riadneho zasadnutia OZ Obce Kolbasov konaného dňa 23.08.2015 00323152e1b54_zapisnica_oz_kolbasov__23.08.2015_.pdf
23.08.2015Návrh na zmenu rozpočtu a rozpočtové opatrenie 00323152c326a_navrh_na_zmenu_rozpoctu_rozpoctovym_opatrenim_c._2-2015 (1).pdfc326a_rozpoctove_opatrenie_c._2-2015.pdf
26.05.2015Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ Obce Kolbasov konaného dňa 24.05.2015 0032315294f16_zapisnica_z_riadniho_zasadnutia_oz_obce_kolbasov_konaneho_24.05.2015.pdf
26.05.201526.5.2015 00323152ac66a_uznesenia_z_riadneho_rokovania_oz_obce_kolbasov_zo_dna_24.05.2015.pdf
25.05.2015Návrh na zmenu rozpočtu a rozpočtové opatrenie 003231529522c_navrh_na_zmenu_rozpoctu_ro_c._1-2015 (1).pdf9522c_rozpoctove_opatrenie_c._1-2015 (1).pdf
15.05.2015Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou OZ obce Kolbasov34570918c3921_sprava_o_overeni_suladu-2014_obec_kolbasov.pdf
12.05.2015Správa nezávislého audítora OZ obce Kolbasov 34570918cf189_sprava_auditora_obec_kolbasov.pdf