Iné
DátumNázovPartnerIČOPrílohaInfo
09.04.2021Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021Obec Kolbasov 003231524b28e_Plán činnosti 2021.pdf
03.04.2021ROZHODNUTIE predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021 o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania316e2_SODB.pdf316e2_RozhodnutieOZacatiDoscitavania.pdf
22.01.2021Skutočné plnenie rozpočtu obce Kolbasov za roky 2019-2020Obec Kolbasov00323152a0bec_Skutočné plnenie rozpočtu obce Kolbasov za roky 2019-2020.pdf
16.12.2020Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 zo dňa 13.12.2020Obec Kolbasov0032315280f10_Rozpočtové opatrenie č. 4-2020.pdf80f10_Príloha- rozpočtová požiadavka 04-2020.pdf
07.12.2020 Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kolbasov dňa 13.12.2020 Obec Kolbasov00323152da493_Oznam pre verejnosť (04-20).pdf
23.11.2020Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Obec Kolbasov003231524df20_Návrh VZN obce Kolbasov č.1-2020 o daniach a poplatkoch.pdf
23.11.2020Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021Obec Kolbasov00323152
23.11.2020Návrh rozpočtu obce Kolbasov na roky 2021-2023Obec Kolbasov00323152dd2b2_Návrh rozpočtu obce Kolbasov na r. 2021-2023.pdf
14.10.2020Africký mor ošípaných - informácia87090_Ziadost-o-sucinnost-pri-informovani-obyvatelov.pdf
14.10.2020Vyhlásenie o kompostovaní BRKO0032315241293_Vyhlasenie-kompostovanie-1.docx
30.09.2020Uznesenia z riadneho zasadnutia OZ Obce Kolbasov konaného dňa 27.09.2020003231528beaf_Uznesenia-OZ-Kolbasov-27.09.2020-.pdf
30.09.2020Výročná správa obce Kolbasov za rok 2019 0032315262473_Vyrocna-sprava-obce-Kolbasov-za-rok-2019.pdf62473_SPRAVA-AUDITORA-2019 (1).pdf62473_Suvaha-k-31.12.2019 (1).pdf62473_Vykaz-ziskov-a-strat-k-31.12.2019 (1).pdf62473_Poznamky-k-31.12.2019-tabulky- (1).PDF62473_Poznamky-k-31.12.2019-text- (1).pdf62473_Titulna-strana-ind.-uctovna-zavierka-k-31.12.2019.pdf
30.09.2020Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 zo dňa 27.09.2020 00323152f1167_Priloha-rozpoctova-poziadavka-03-2020-obec-Kolbasov-.pdff1167_Rozpoctove-opatrenie-c.-3-2020-Kolbasov-.pdf
30.09.2020Zápisnica z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kolbasov konaného dňa 27.09.2020003231520c60e_Zapisnica-27.09.2020-Riadn-ho-OZ.pdf
25.09.2020Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - tlačová správa č. 2b1292_Scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2021-tlacova-sprava-c.-2.pdf
21.09.2020Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kolbasov dňa 27.09.2020 003231524d445_Oznam-pre-verejnost-03-20-.pdf
07.08.2020Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - tlačová správa č. 1c9a57_TS-Presovsky-kraj (1).pdf
03.07.2020Záverečný účet obce Kolbasov za rok 2019 0032315270e8d_Zaverecny-ucet-obce-Kolbasov-za-rok-2019.pdf70e8d_Vybrane-vydavky-k-31.12.2019-Kolbasov.pdf
01.07.2020Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ obce Kolbasov konaného dňa 28.06.20200032315243e41_Z-pisnica-OZ-Kolbasov-28.06.2020.pdf
01.07.2020Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 zo dňa 28.06.2020 003231526edb3_Rozpoctove-opatrenie-c.-2-2020-zo-dna-28.06.2020.pdf6edb3_Priloha-rozpoctova-poziadavka-02-2020-obec-Kolbasov--1.pdf