Iné
DátumNázovPartnerIČOPrílohaInfo
15.08.2018Všeobecne záväzne nariadenie Obce Kolbasov o organizovaní miestneho referenda 003231523e9c2_VZN-O-MIESTNOM-REFERENDE-1-2018-Kolbasov-.pdf
14.08.2018Oznámenie o určení počtu poslancov ​a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obc 0032315267eb3_Oznamenie-o-pocte-poslancov.pdf
14.08.2018Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018003231528ecdd_OZNAMENIE-o-rozsahu-vykonu-funckie-starostu.pdf
02.08.2018Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie OZ obce Kolbasov dňa 12.08.2018 003231526ca48_Oznam-pre-verejnost-03-18--3.pdf
25.07.2018Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kolbasov, ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čist 00323152678e7_Navrh-VZN-.2-istota-obce-a-ochrana-verejnej-zelene-Kolbasov-.pdf
25.07.2018Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kolbasov o organizovaní miestneho referenda0032315208c87_Navrh-VZN-O-MIESTNOM-REFERENDE-1-2018-Kolbasov-.pdf
25.07.2018Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kolbasov o pravidlách času predaja v obchode a času prevád 003231529468b_Navrh-VZN-.-3-2018-pravidla-asu-predaja-v-obchode-Kolbasov-.pdf
12.07.2018Voľby do orgánov samosprávy obcí (dňa 10.11.2018) - Informácia pre voličov 00323152924d9_WOSO18-I1skA4 (1).pdf
26.06.2018Záverečný účet Obce Kolbasov za rok 20170032315287d1f_Zaverecny-ucet-obce-Kolbasov-za-rok-2017.pdf
26.06.2018Výročná správa Obce Kolbasov za rok 2017 00323152ba4c8_Vyrocna-sprava-Obce-Kolbasov-rok-2017.pdf
26.06.2018Formulár rozpočtovej požiadavky a Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 zo dňa 24.06.2018 00323152d45b7_Priloha-rozpoctova-poziadavka-02-2018-obec-Kolbasov-.pdfd45b7_Rozpoctove-opatrenie-c.-2-2018-zo-dna-24.06.2018 (1).pdf
26.06.2018Komunitný plán sociálnych služieb obce Kolbasov na obdobie rokov 2018-202800323152a2256_KP-Kolbasov-1-strana-1.pdfa2256_KPSS-Kolbasov.pdf
26.06.2018Zapisnica z riadneho zasadnutia OZ Obce Kolbasov konaného dňa 24.06.0201800323152d14a6_Zapisnica-OZ-Kolbasov-24.06.2018.pdf
26.06.2018Uznesenia z riadneho rokovania OZ Obce Kolbasov zo dňa 24.06.2018 00323152b820c_Uznesenia-24.06.2018.pdf
26.06.2018Správa audítora o overení riadnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2017 Obce Kolbasov 34570918c3671_SPRAVA-AUDITORA (1).pdf
15.06.2018Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie OZ obce Kolbasov dňa 24.06.201800323152a676b_Oznam-pre-verejnost-02-18- (1).pdf
06.06.2018Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kolbasov na obdobie rokov 2018-2028 00323152c5586_KP-Kolbasov-1-strana.pdfc5586_Komunitny-plan-obce-Kolbasov-navrh.pdf
30.05.2018Návrh plánu kontrolnej činnosti v obci Kolbasov na 2.polrok 2018003231522c756_Navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-obce-na-II.polrok-2018.pdf
11.05.2018Súhlasne Rozhodnutie na výrub drevín 00323527f0778_suhlasne-rozhodnutie-na-vyrub-drevin-RP.pdf
16.04.2018Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín 00323152ed69f_oznamenie-o-zacatispravneho-konania-1.pdf