Iné
Iné
DátumNázovPartnerIČOPrílohaInfo
25.03.2024Oznámenie funkcií, zamestnaní činnosti a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 20232fd8f_tlacivoAB_N13e_ev (1).pdf
05.10.2023Výročná správa obce Kolbasov za rok 2023 s prílohami a Správou audítora 0032315286687_Výročná správa obce Kolbasov za rok 2022 s prílohami a Správa audítora.pdf
17.03.2023Oznámenie funkcií, zamestnaní činnosti a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok (2022)a1743_Oznámenie funkcií za rok (2022).pdf
12.09.2022Výročná správa obce Kolbasov za rok 2021003231522d0bf_SPRÁVA AUDÍTORA - 2021 OBEC KOLBASOV.pdf2d0bf_Výročná správa obce Kolbasov za rok 2021.pdf2d0bf_Súvaha k 31.12.2021.pdf2d0bf_Výkaz ziskov a strát k 31.12.2021.pdf2d0bf_Poznámky textová časť k 31.12.2021.pdf2d0bf_Poznámky tabuľková časť k 31.12.2021.pdf
11.07.2022Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kolbasov dňa 16.07.202258754_Oznam pre verejnosť 3-2022.pdf
22.06.2022Sezónne vlakové a autobusové spoje počas leta 20224a0ec_Vlakový cestovný poriadok.docx
23.05.2022Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kolbasov dňa 29.05.2022f9f15_Oznam.pdf
01.04.2022Ročná kontrola706bc_ROČNÁ KONTROLA 1.docx
18.03.2022 Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kolbasov dňa 27.03.20229c199_Oznam pre verejnosť (01-22) .pdf
16.03.2022Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejného funkcionára 52cd4_tlacivo oznámenie o funkcií zam. činnosti a maj. pom. verejného funkcionára AB_N13e_ev.pdf
28.02.2022 informácie a kontakty pre občanov SR, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine, ale aj pre Ukrajincov smerujúcich na Slovensko.e518a_UA web compress.pdf
21.01.2022Oznam pre verejnosť o Určenie zdravotného obvodu 99d30_PSK Určenie zdravotného obvodu .pdf
03.01.2022Oznámenie o začatí realizácie projektu0032315200814_Oznam OD.pdf
28.12.2021Výročná správa obce Kolbasov za rok 2020003231520ee4a_Výročná správa obce Kolbasov za rok 2020.pdf0ee4a_SPRÁVA AUDÍTORA.pdf0ee4a_Poznámky k 31_12_2020 (Kolbasov).pdf0ee4a_IUZ_OBCE_ROPO_2020_00323152.pdf
20.09.2021Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kolbasov dňa 26.09.202100323152b9aac_Oznam pre verejnosť (03-21).pdf
03.05.2021SODB2021 - dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania 3.5.2021 - 13.6.2021Obec Kolbasov 00323152412ce_SODB.pdf
03.05.2021SODB2021 - dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania 3.5.2021 - 13.6.2021a kontaktné miesto00323152c5904_SODB.pdf
03.05.2021SODB2021 - dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania 3.5.2021 - 13.6.20210032315279f9e_SODB_AS_plagáty_všeobecný a ROR_A3_bez orez. značiek.pdf
23.04.2021Oznámenie o funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionáraObec Kolbasov 003231527fc86_Oznámenie funkciízamestnaníčinnosti a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2020.pdf
21.04.2021Oznam pre verejnosť - Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Kolbasov dňa 25.04.2021Obec Kolbasov 003231524a271_Oznam pre verejnosť (02-21).pdf