Faktúry
Dátum zverejneniaDátum doručeniaDodávateľPopis fakturačného plneniaInfo
2013/08/03Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2013/08/01IURA EDITION, spol. s r.o. Zálohová faktúra za predplatné mesa...
2013/07/31FÚRA s.r.o.Faktúra za vývoz odpadu
2013/07/30IFOsoft v.o.s.Predfaktúra za programové vybavenie
2013/07/25Orange Slovensko, a.s.Faktúra za služby mobilnej siete
2013/07/24Východoslovenská energetika a.s.Faktúra za elektrinu
2013/07/23DATATRADE s.r.o.Faktúra za služby obce.info
2013/07/03Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2013/07/03Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2013/07/02ZMOS - mzdová učtáreň, Snina Faktúra za spracovanie miezd za 3.Q.20...
2013/06/30FÚRA s.r.o.Faktúra za spracovanie hlásení o vzni...
2013/06/28SUPTRANS G.T.M., s.r.o. Faktúra za cement
2013/06/27Ing. Pavol Koroľ - KG-STAVFaktúra za stavebné práce
2013/06/25Orange Slovensko, a.s.Faktúra za služby mobilnej siete
2013/06/03Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2013/06/03Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2013/05/31FÚRA s.r.o.Faktúra za vývoz odpadu
2013/05/31PROVING, SninaFaktúra za pracovné náradie a materi...
2013/05/25Orange Slovensko, a.s.Faktúra za služby mobilnej siete
2013/05/03Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete