Faktúry
Dátum zverejneniaDátum doručeniaDodávateľPopis fakturačného plneniaInfo
2017/05/10FEREX, s.r.o Nitra Faktúra za plastové kontajnery 120 l
2017/05/10Faktúra za služby mobilnej sieteFaktúra za služby mobilnej siete
2017/05/10Východoslovenská energetika a.s., Koš...Faktúra za dodávku a distribúciu elek...
2017/05/04FÚRA s.r.o., RozhanovceFaktúra za vývoz komunálneho odpadu z...
2017/05/03ZMOS - mzdová učtáreň, Snina Faktúra za spracovanie miezd za obdobie...
2017/04/21SOMUD, ZbojFaktúra za vypracovanie PHSR obce Kolba...
2017/04/13O2 Slovakia, s.r.o., BratislavaFaktúra za služby mobilnej siete
2017/04/13Ing.arch. Jozef Bajus, Zemplínske Hámr... Faktúra za vypracovanie projektovej do...
2017/04/06Slovak Telekom, a. s. Faktúra za služby pevnej siete
2017/04/05FÚRA s.r.o., RozhanovceFaktúra za vývoz komunálneho odpadu z...
2017/03/20SLOVGRAM, BratislavaFaktúra za odmeny výkonným umelcom a ...
2017/03/13SOZA, BratislavaFaktúra za autorskú odmenu za licenciu...
2017/03/13O2 Slovakia, s.r.o. BratislavaFaktúra za služby mobilnej siete
2017/03/08Slovak Telekom, a.s. Faktúra za služby pevnej siete
2017/03/03Východoslovenská energetika a.s., Koš...Faktúra - finančné vysporiadanie za f...
2017/03/03FÚRA s.r.o., RozhanovceFaktúra za vývoz komunálneho odpadu z...
2017/02/27IFOsoft s.r.o., PrešovFaktúra za update programového vybaven...
2017/02/24ZMOS - Sninský Región, SninaFaktúra za členský príspevok na rok ...
2017/02/20ZDRAVTIP s.r.o., SninaFaktúra za vypracovanie zdravotného po...
2017/02/15ZMOS - Sninský región - Spoločný obe...Faktúra za služby Spoločného obecné...