Faktúry
Dátum zverejneniaDátum doručeniaDodávateľPopis fakturačného plneniaInfo
2018/07/18DATATRADE s.r.o., Zlaté MoravceFaktúra za služby obce.info na obdobie...
2018/07/11František Gombita, Ohradzany Faktúra za dodanie stavebného materiá...
2018/07/11O2 Slovakia, s.r.o. Faktúra za služby mobilnej siete
2018/07/09Slovak Telekom, a.s. Faktúra za služby pevnej siete
2018/07/04FÚRA s.r.o., RozhanovceFaktúra za vývoz komunálneho odpadu z...
2018/07/04PP PROTECT s.r.o., MichalovceFaktúra za výkon funkcie "zodpovednej ...
2018/06/15Ing. Janka Herpáková, HumennéFaktúra za overenie ročnej účtovnej ...
2018/06/13O2 Slovakia, s.r.o.Faktúra za služby mobilnej siete
2018/06/08FÚRA s.r.o., RozhanovceFaktúra za vývoz komunálneho odpadu z...
2018/06/06Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2018/05/25Lukáš Kužma, HencovceFaktúra za orez a výrub drevín pre ob...
2018/05/14O2 Slovakia, s.r.o. BratislavaFaktúra za služby mobilnej siete
2018/05/09Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2018/05/07Východoslovenská energetika a.s., Koš...Faktúra za dodávku a distribúciu elek...
2018/05/07Východoslovenská energetika a.s., Koš...Faktúra za dodávku a distribúciu elek...
2018/05/04Východoslovenská energetika a.s., Koš...Faktúra za služby - náklady na doprav...
2018/05/04FÚRA s.r.o., RozhanovceFaktúra za vývoz komunálneho odpadu z...
2018/05/04Východoslovenská energetika a.s., Koš...Faktúra za služby - montáž zabezpeč...
2018/05/02ZMOS - mzdová učtáreň, SninaFaktúra za spracovanie miezd a poradens...
2018/04/13O2 Slovakia, s.r.o.Faktúra za služby mobilnej siete