Faktúry
Dátum zverejneniaDátum doručeniaDodávateľPopis fakturačného plneniaInfo
2017/03/20SLOVGRAM, BratislavaFaktúra za odmeny výkonným umelcom a ...
2017/03/13SOZA, BratislavaFaktúra za autorskú odmenu za licenciu...
2017/03/13O2 Slovakia, s.r.o. BratislavaFaktúra za služby mobilnej siete
2017/03/08Slovak Telekom, a.s. Faktúra za služby pevnej siete
2017/03/03Východoslovenská energetika a.s., Koš...Faktúra - finančné vysporiadanie za f...
2017/03/03FÚRA s.r.o., RozhanovceFaktúra za vývoz komunálneho odpadu z...
2017/02/27IFOsoft s.r.o., PrešovFaktúra za update programového vybaven...
2017/02/24ZMOS - Sninský Región, SninaFaktúra za členský príspevok na rok ...
2017/02/20ZDRAVTIP s.r.o., SninaFaktúra za vypracovanie zdravotného po...
2017/02/15ZMOS - Sninský región - Spoločný obe...Faktúra za služby Spoločného obecné...
2017/02/13O2 Slovakia, s.r.o. BratislavaFaktúra za služby mobilnej siete
2017/02/08Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2017/02/06Východoslovenská energetika a.s., Koš... Faktúra za dodávku elektriny od 01.01...
2017/02/03FÚRA s.r.o., RozhanovceFaktúra za vývoz komunálneho odpadu z...
2017/01/31ZMOS - mzdová učtáreň, SninaFaktúra za spracovanie miezd za obdobie...
2017/01/23Východoslovenská energetika a.s., Koš...Faktúra - finančné vysporiadanie za f...
2017/01/13O2 Slovakia, s.r.o. BratislavaFaktúra za služby mobilnej siete
2017/01/09Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2017/01/09FÚRA s.r.o., Rozhanovce Faktúra za vývoz komunálneho odpadu z...
2016/12/27Michal Danko VKP - inštalatérske prác...Faktúra za prevedenie prác a dodávku ...