Faktúry
Dátum zverejneniaDátum doručeniaDodávateľPopis fakturačného plneniaInfo
2017/11/07Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, Kráľov...Faktúra za tlačivá a kancelárske pot...
2017/11/06FÚRA s.r.o., RozhanovceFaktúra za vývoz komunálneho odpadu z...
2017/10/31MVS s.r.o. Modra n/CirochouFaktúra za spracovanie projektu "Progra...
2017/10/27REIN HOUSE s.r.o., SninaFaktúra za stavebné práce spoločnej ...
2017/10/13O2 Slovakia, s.r.o. Bratislava Faktúra za služby mobilnej siete
2017/10/09Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2017/10/04FÚRA s.r.o., RozhanovceFaktúra za vývoz komunálneho odpadu z...
2017/10/03ZMOS - mzdová učtáreň, Snina Faktúra za spracovanie miezd za obdobie...
2017/09/18GERZA s.r.o., SninaFaktúra za práce, stavebný materiál ...
2017/09/13Marián Kusin - MEGON, UličFaktúra za údržbu cintorína z 1. sv....
2017/09/13O2 Slovakia, s.r.o., BratislavaFaktúra za služby mobilnej siete
2017/09/06FÚRA s.r.o., RozhanovceFaktúra za vývoz komunálneho odpadu z...
2017/09/06Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2017/08/30ZDRAVTIP s.r.o., v zastúpení MUDr. Mic...Faktúra za vypracovanie zdravotného po...
2017/08/16DXa, s.r.o. SninaFaktúra za špeciálnu techniku a praco...
2017/08/16O2 Slovakia, s.r.o. BratislavaFaktúra za služby mobilnej siete
2017/08/16RETURN SLOVAKIA s.r.o., Snina Faktúra za vyhotovenie informačnej tab...
2017/08/09Slovak Telekom, a. s.Faktúra za služby pevnej siete
2017/08/09Východoslovenská energetika a.s., Koš...Faktúra za dodávku a distribúciu elek...
2017/08/04FÚRA s.r.o., RozhanovceFaktúra za vývoz komunálneho odpadu z...