Faktúry
Dátum zverejneniaDátum doručeniaDodávateľPopis fakturačného plneniaInfo
2017/07/03ZMOS - Sninský RegiónFaktúra za členský príspevok na rok ...
2017/06/21Ing. Janka Herpáková - audítor, Humen...Faktúra za overenie účtovnej závierk...
2017/06/12O2 Slovakia, s.r.o. BratislavaFaktúra za služby mobilnej siete
2017/06/12Jaroslav Kačmár - HasPO, Vranov nad To...Faktúra za základnú prípravu členov...
2017/06/08Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2017/06/05FÚRA s.r.o., RozhanovceFaktúra za vývoz komunálneho odpadu z...
2017/05/10Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2017/05/10FEREX, s.r.o Nitra Faktúra za plastové kontajnery 120 l
2017/05/10Faktúra za služby mobilnej sieteFaktúra za služby mobilnej siete
2017/05/10Východoslovenská energetika a.s., Koš...Faktúra za dodávku a distribúciu elek...
2017/05/04FÚRA s.r.o., RozhanovceFaktúra za vývoz komunálneho odpadu z...
2017/05/03ZMOS - mzdová učtáreň, Snina Faktúra za spracovanie miezd za obdobie...
2017/04/21SOMUD, ZbojFaktúra za vypracovanie PHSR obce Kolba...
2017/04/13O2 Slovakia, s.r.o., BratislavaFaktúra za služby mobilnej siete
2017/04/13Ing.arch. Jozef Bajus, Zemplínske Hámr... Faktúra za vypracovanie projektovej do...
2017/04/06Slovak Telekom, a. s. Faktúra za služby pevnej siete
2017/04/05FÚRA s.r.o., RozhanovceFaktúra za vývoz komunálneho odpadu z...
2017/03/20SLOVGRAM, BratislavaFaktúra za odmeny výkonným umelcom a ...
2017/03/13SOZA, BratislavaFaktúra za autorskú odmenu za licenciu...
2017/03/13O2 Slovakia, s.r.o. BratislavaFaktúra za služby mobilnej siete