Faktúry
Dátum zverejneniaDátum doručeniaDodávateľPopis fakturačného plneniaInfo
2016/05/01Východoslovenská energetika a.s. Faktúra za elektrinu
2016/04/30FURA s. r. o. RozhanovceFaktúra za vývoz odpadu Apríl 2016
2016/04/29SLOVGRAM, BratislavaFaktúra za odmeny výkonným umelcom ro...
2016/04/22Slovak Telekom, a.s. Faktúra za služby mobilnej siete
2016/04/03Slovak Telekom, a.sFaktúra za služby pevnej siete
2016/04/03Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2016/04/01ZMOS - Sninský regiónFaktúra za spracovanie miezd 01.04.2016...
2016/03/31FURA s. r. o. Rozhanovce Faktúra za služby za zmesový komunál...
2016/03/22Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby mobilnej siete
2016/03/04IFOsoft s.r.o. Faktúra za update program vybavenia age...
2016/03/03Slovak Telekom, a.s. Faktúra za služby pevnej siete
2016/03/03Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2016/02/29FURA s. r. o. Rozhanovcefaktúra za vývoz odpadu Február 2016
2016/02/26ZMOS - Sninský regiónFaktúra za člensky príspevok rok 2016
2016/02/22Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby mobilnej siete
2016/02/22SOZAFaktúra za použitie hudobných diel
2016/02/16DAVEX-SK s.r.o., ŽilinaFaktúra za finančnú pečiatku
2016/02/12Geodetické združenie Snina Faktúra za vyhotovenie geometrických p...
2016/02/02Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2016/02/02Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete