Faktúry
Dátum zverejneniaDátum doručeniaDodávateľPopis fakturačného plneniaInfo
2017/08/01ZMOS - mzdová učtáreň, SninaFaktúra za spracovanie miezd za obdobie...
2017/07/31Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava Faktúra - daňový doklad za predplatn...
2017/07/21Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava Zálohová faktúra za predplatné čas...
2017/07/19GERZA s. r. o. SninaFaktúra za stavebný materiál a doprav...
2017/07/18DATATRADE s.r.o., Zlaté MoravceFaktúra - ročný poplatok za služby o...
2017/07/14O2 Slovakia, s.r.o., BratislavaFaktúra za služby mobilnej siete
2017/07/10Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2017/07/07FÚRA s.r.o., RozhanovceFaktúra za vývoz komunálneho odpadu z...
2017/07/03ZMOS - Sninský RegiónFaktúra za členský príspevok na rok ...
2017/06/21Ing. Janka Herpáková - audítor, Humen...Faktúra za overenie účtovnej závierk...
2017/06/12O2 Slovakia, s.r.o. BratislavaFaktúra za služby mobilnej siete
2017/06/12Jaroslav Kačmár - HasPO, Vranov nad To...Faktúra za základnú prípravu členov...
2017/06/08Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2017/06/05FÚRA s.r.o., RozhanovceFaktúra za vývoz komunálneho odpadu z...
2017/05/10Slovak Telekom a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2017/05/10FEREX, s.r.o Nitra Faktúra za plastové kontajnery 120 l
2017/05/10Faktúra za služby mobilnej sieteFaktúra za služby mobilnej siete
2017/05/10Východoslovenská energetika a.s., Koš...Faktúra za dodávku a distribúciu elek...
2017/05/04FÚRA s.r.o., RozhanovceFaktúra za vývoz komunálneho odpadu z...
2017/05/03ZMOS - mzdová učtáreň, Snina Faktúra za spracovanie miezd za obdobie...