Faktúry
Dátum zverejneniaDátum doručeniaDodávateľPopis fakturačného plneniaInfo
2014/04/01ZMOS - mzdová učtáreň, Snina Faktúra za spracovanie miezd za 2.Q.201...
2014/03/31FÚRA s.r.o.Faktúra za spracovanie hlásení o vzni...
2014/03/31FÚRA s.r.o.Faktúra za vývoz odpadu
2014/03/25Orange Slovensko, a.s.Faktúra za služby mobilnej siete
2014/03/21Jozef MilčákFaktúra za opravu elektrického kotla
2014/03/17SLOVGRAMFaktúra za odmeny umelcom a výrobcom z...
2014/03/17RVC, MichalovceFaktúra za materiál zo školenia na CD
2014/03/07ZMOS Spoločný stavebný úradFaktúra - doplatok za služby spoločn...
2014/03/06SIGNO, s.r.o.Faktúra za zástavu SR
2014/03/03Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2014/03/03Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2014/02/28FÚRA s.r.o.Faktúra za vývoz odpadu
2014/02/27SOZA, BratislavaFaktúra autorskej odmeny za licenciu na...
2014/02/26FÚRA s.r.o. Faktúra za tlač harmonogramov na rok 2...
2014/02/25Orange Slovensko, a.s.Faktúra za služby mobilnej siete
2014/02/12IFOsoft v.o.s.Faktúra za update programového vybaven...
2014/02/10ZMOS - spoločný stavebný úrad, SninaFaktúra za služby spoločného stavebn...
2014/02/03Slovak Telekom, a.s. Faktúra za služby pevnej siete
2014/02/03Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2014/01/31FÚRA s.r.o.Faktúra za vývoz odpadu