Faktúry
Dátum zverejneniaDátum doručeniaDodávateľPopis fakturačného plneniaInfo
2014/02/12IFOsoft v.o.s.Faktúra za update programového vybaven...
2014/02/10ZMOS - spoločný stavebný úrad, SninaFaktúra za služby spoločného stavebn...
2014/02/03Slovak Telekom, a.s. Faktúra za služby pevnej siete
2014/02/03Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2014/01/31FÚRA s.r.o.Faktúra za vývoz odpadu
2014/01/27ZMOS - mzdová učtáreň, SninaFaktúra za spracovanie miezd za 1.Q.201...
2014/01/25Orange Slovensko, a.s.Faktúra za služby mobilnej siete
2014/01/25Východoslovenská energetika a.s.Faktúra za elektrinu
2014/01/20ZMOS - Sninský Región, SninaFaktúra za členský príspevok na rok ...
2014/01/07Východoslovenská energetika a.s.Faktúra - finančné vysporiadanie za f...
2013/12/31FÚRA s.r.o.Faktúra za vývoz odpadu
2013/12/31Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2013/12/31Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2013/12/27FÚRA s.r.o.Faktúra za spracovanie hlásení o vzni...
2013/12/27Prima banka Slovensko, a.s.Faktúra za ročný poplatok za vedenie ...
2013/12/26Orange Slovensko, a.s.Faktúra za služby mobilnej siete
2013/12/23Ing. Pavol Koroľ - KG-STAVFaktúra za stavebné práce a stavebný...
2013/12/18MUDr. Michaela HÜBNEROVÁFaktúra za vypracovanie zdravotného po...
2013/12/16SOMUD so sídlom v ZbojiFaktúra za členský príspevok za rok ...
2013/12/03Slovenská pošta, a.sFaktúra za tlačiarenské služby