Faktúry
Dátum zverejneniaDátum doručeniaDodávateľPopis fakturačného plneniaInfo
2015/03/19SLOVGRAMFaktúra za odmeny výkonným umelcom a ...
2015/03/17Faktúra za vypracovanie zdravotného po...MUDr. Michaela Hubnerová, Snina
2015/03/04CBS spol, s.r.o. Daňový doklad na prijatú úhradu na 1...
2015/03/03Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2015/03/03Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2015/02/28FURA s. r. o. RozhanovceFaktúra za Zmesový komunálny odpad za...
2015/02/27SOZAFaktúra za autorskú odmenu rok 2015
2015/02/23ZMOS - Sninský regiónFaktúra za členský príspevok na rok ...
2015/02/22Slovak TelekomFaktúra za služby mobilnej siete
2015/02/18IFOsoft verejná obchodná spoločnosť ...Faktúra za zakúpenie - update programu
2015/02/18CBS spol, s.r.o.Faktúra za prezentáciu maľovanej mapy...
2015/02/14ZMOS - Sninský región Faktúra za spracovanie miezd za 1.Q.20...
2015/02/11Stanislav Šarak, : S - comp A. Warhola ...Faktúra za zakúpenie PC, klávesnie a ...
2015/02/03Slovak Telekom, a.s. Faktúra za služby pevnej siete
2015/02/03Slovak Telekom, a.s.Faktúra za služby pevnej siete
2015/02/01Východoslovenská energetika a.s.Faktúra za dodávku a distribúciu elek...
FURA s.r.o. Faktúra za vývoz odpadu z obce za jan...
2015/01/28CONNECTFaktúra za dodanie kancelárskych tlač...
2015/01/22Ing. Peter Kapráľ, KAPAKOMPFaktúra za nákup tonerov
2015/01/22Slovak Telekom, a.s. Faktúra za služby mobilnej siete