SK

Obec Kolbasov

Oficiálna webová stránka obce

Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách - pokyny pre verejnosť

Dátum vyvesenia:

02.07.2024

Popis:

Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách - pokyny pre verejnosť https://www.uvzsr.sk/web/uvz/z%C3%A1kladn%C3%A9-hygienick%C3%A9-po%C5%BEiadavky-na-ochranu-zdravia-po-z%C3%A1plav%C3%A1ch-pokyny-pre-verejnos%C5%A5

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app