SK

Obec Kolbasov

Oficiálna webová stránka obce

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:  

Názov organizácie: Obec Kolbasov

Sídlo: Kolbasov 26, 067 66 Kolbasov

IČO: 00323152

DIČ: 2020794523

Štatutárny zástupca: Jana Sidorová - starostka obce

e-mail: obec@kolbasov.sk

tel. č.: 057/7698129

   

     Obec Kolbasov je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app